Program för våren 2018

 För dagledigas tisdagsaktiviteter finns kontaktinfo etc för de olika aktiviteterna på www.linkopingsfagelklubb.se. I övrigt anges detta under respektive programpunkt.

Välkommen på våra aktiviteter!


Tisdag 9 januari, kl 9.00 Vallaskogen och Valla villasamhälle.

Vi vandrar i Vallaskogen och villaområdet intill och letar mesar, duvor mm. Våra vinterfåglar har så smått börjat sin vårsång, en och annan långflyttare kan ha dröjt sig kvar och turkduvan brukar kunna ses och höras.


Lördag 13 januari, Vinterfågelräkning.
Vi räknar övervintrande änder, gäss och svanar på flera platser i kommunen. Hör av dig till Ulf Linell, 070-69 68 691 eller u.linell@bredband.net, för mer info om du vill hjälpa till och räkna. Söndag är reservdag om vädret blir dåligt


Tisdag 16 januari kl 9.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap även 2018. Ingemar Ander guidar.


Tisdag 23 januari kl 9.00 Snöbryggan och Stångån.
Snöbryggan ligger vid Nykvarn mitt emot Reningsverkets utlopp. Där brukar man kunna se kungsfiskare, forsärla och smådopping vintertid. Vi går också en promenad nedströms ån.


Tisdag 30 januari kl 9.00 Tinnerö
Ingemar Ander guidar.


Tisdag 6 februari kl 9.00, Fågelmatningar i Linköping.
Vi besöker några större vintermatningar i trakten.


Tisdag 6 februari kl. 19:00, Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping. Föredrag med Aron Edman: ”En ruggig historia: Fåglarnas fjäderbyte - strategier, åldersbestämning och fjäderbytets betydelse för fåglarnas årscykel”
Det regelbundna fjäderbytet, ruggningen, innebär en stor kostnad för fågelindividen. Föredraget kommer att reda ut vanliga strategier hos våra fåglar – ska man byta på vintern, sommaren eller rent av en kombination? Varför byter somliga arter sina fjädrar fort medan andra tar god tid på sig? Ruggningen är en energikrävande aktivitet och kräver ibland perfekt timing med andra viktiga saker såsom häckning och flyttning/övervintring. Vi får höra om några specialfall med intressanta strategier. Och sist men inte minst – hur kan ruggningen hjälpa oss att ålders- och artbestämma fåglar?
Aron Edman, bördig från Vitaby på Österlen, är passionerad fågelskådare. Han har jobbat många säsonger som ringmärkare vid Ottenby fågelstation. Nu studerar han biologi vid Lunds universitet; ett dithörande mastersarbete utförs i Kalmar.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Tisdag 13 februari kl 9.00 Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


Tisdag 20 februari kl 9.00 Normlösa och Nederlösa
Vi åker en tur över västra slättbygden och tittar efter vinterfåglar. Chans på kungsörn.


Lördag 24:e februari, kl. 9:30 till ca 12:00, Guidad fågelskådning, Stångån och Stångåmynningen
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping norr om motorvägen. Vi kollar vad som kan uppehålla sig på fälten och i ån, varefter vi promenerar mot åmynningen. Om Roxen är tillfrusen finns det helt säkert mycket fågel i vaken utanför mynningen. I buskar och vassar hittar vi en del småfågel. Med litet tur kommer vi att få se kungsfiskaren som patrullerar ån efter småfisk.
Medtag gärna fika. Ingen föranmälan krävs.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Tisdag 27 februari kl 9.00 Tinnerö
Ingemar Ander guidar.


Torsdag 1 mars kl 19.00 Naturcentrum, Välkomstkväll för nygamla medlemmar
Är du ny medlem i Linköpings fågelklubb och/eller vill få lite allmänna tips om hur du kommer igång med fågelskådning? I kväll får du svar på frågor som:
Vad är Artportalen?
Vilka bra appar finns för fågelläten?
Hur hittar jag till de bästa fågellokalerna?
Vilken kikare och fågelbok ska jag ha?
Ansvarig: Olof Hjelm, 070-670 64 18, olof.hjelm@gmail.com.


Söndag 4:e mars kl. 16:00. Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping Johan Elmberg: ”En krickas memoarer”.
Föredraget äger rum efter årsmötet med Linköpings fågelklubb. Årsmötet börjar kl. 15:00. Se separat kallelse i detta nummer av Rödspoven.
Johan Elmberg är professor i zooekologi vid Högskolan i Kristianstad. Ett av hans många intressen är andfåglarnas ekologi. Ett flertal av dessa arter berör i hög grad oss människor: jägare jagar dem, fågelvänner matar dem, skådare skådar dem, spannmålsodlare förargar sig över dem. När det gäller gässen pågår det för närvarande ett projekt om hur vi bäst skall undvika intressekonflikter.
Förutom till vetenskapliga tidskrifter bidrar Johan flitigt med artiklar både till fågeltidskrifter och till jakttidskrifter. Läs t.ex. VF nr 4, 2017, sidan 36 ff. om varför det behövs mer kunskap om gäss.
Tillsammans med en medförfattare har han skrivit en artmonografi över krickan och idag är det just krickan, en av Sveriges talrikaste simänder, som står i fokus för Johans verklighetsbaserade kåseri.
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.


Tisdag 6 mars kl 8.00 Söderö.
Vårfåglar som vipor och lärkor börjar komma. Sångsvanar rastar på fälten och vid Söderö kan vi kanske även få se kungsörn och nötkråka.


Tisdag 13 mars kl 8.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.


Fredag-söndag 16-18 mars, Färnebofjärdens nationalpark.
Vi samåker på fredag eftermiddag till Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven där vi tar hjälp av guide för att försöka se och höra arter som vitryggig hackspett, gråspett, slag-, pärl- och sparvuggla samt berguv. Dessutom finns chans på lappuggla, nötkråka och lavskrika om vi har riktig tur. Vi bor på vandrarhem för ca 300:- per natt. Anmälan senast 20 februari till erik_jonsson_747@hotmail.com.


Tisdag 20 mars kl 8.00 Roxen.
Årets första Roxentur är alltid spännande. Är det fint väder är vi kanske ute lite längre och besöker flera torn.


Tisdag 27 mars kl 8.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.


Tisdag 3 april kl 7.00 Leonardsberg och Herrebro.
Vi besöker ett par av Norrköpings fina fågellokaler. OBS! Avfärd kl 7.00. räkna med heldag.


Tisdag 10 april kl 8.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


Lördag 14 april, till Tivedens nationalpark.
FINK och LFK arrangerar en samordnad resa till Tivedens nationalpark utanför Askersund. I nationalparken ses regelbundet Järpe, Tretåig hackspett, olika skogsmesar och den inte allt för valiga mindre flugsnapparen har hörts i området. Samling i Norrköping sker vid himmelstalundbadets parkering kl 07:00 för samåkning. Samling i Linköping sker på parkeringen till Ikanohuset (parkeringen mot motorvägen) kl 07:30. Anmälan till Jesper Villaume på telefonnummer 0722-300345 eller på jespervillaume84@gmail.com senast den 13/4.


Tisdag 17 april kl 7.00 Roxen.
Vadarna har börjat komma med t ex flera arter spovar. Gott om änder och kanske en och annan överraskning.


Lördag 21 april 9-12, Fågelguidning vid Svartåmynningens naturreservat, Rödspovens dag.
Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Vi tittar speciellt efter reservatets stolthet Ansvarig: Olof Hjelm 070-670 64 18


Tisdag 24 april kl 7.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.


Fredag-lördag 27-28 april, Store Mosse.
Store mosse är södra Sveriges största högmosse. Området är stort och ödemarks artat men med många spänger och leder är det ändå lättillgängligt. Området ligger nära E4:an norr om Värnamo. Vid den här tiden spelar dvärgbeckasin. Lätet har liknats med en galopperande häst och det hoppas vi få höra. Vi kommer bo på Haga värdshus nära entrén till reservatet. Tillfälle till besök på Vandalorum konstcenter och Apladalens natur- och hembygdspark ges även. Anmälan till Gunilla på gunilla.wetterling@gmail.com. Mer info kommer till de som anmäler sig. Max 14 personer.


Fågelskådningens dag 5 maj 9-12, Svartåmynningens naturreservat.
Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Ansvarig: Magnus Danestig: 076-144 14 82.


Lördag-söndag 5-6 maj, Häradskär
Vad är väl en vår utan en tur till Häradskär? Vid rätt väder har vi chans på sträckande tärnor och dykänder och varför inte någon islom. Bra datum för halsbandsflugsnappare och blåhake. Tidig avfärd (4.30) från Linköping lördag morgon och åter söndag ca 18. Boende och båt går på ca 650 kr. Begränsat antal deltagare. Anmälan till Olof Hjelm, olof.hjelm@gmail.com; 070-670 64 18.


Tisdagen 8 maj kl 6.00 Västanvik och Håleberget.
Vi åker till Västanvik norr om Motala och tittar på sträck i Vättern. Här sträcker ejder, sjöorre, svärta, bergand, lom mm. Vid det närliggande Håleberget går det även att sträckskåda vadare och rovfåglar. Bivråk finns även här. Heldagstur.


Tisdag 15 maj kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


Tisdag 22 maj kl 7.00 Farsbo, Fröjerum och Roxen.
Farsbo naturreservat ligger norr om Roxen i en sluttning ner mot sjön. Det är lövskogsbetonat och vi lyssnar efter sångare och hackspettar. Fröjerum är en liten anlagd fågelsjö nära Norsholm. På återvägen besöker vi även Nybro/Sättuna. Heldag.


Tisdag 29 maj kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


Fredag 1 juni. 21.00—ca 24.00. Guidad nattfågelskådning på cykel. Stångån och Stångåmynningen.
Vi samlas kl 21:00 vid Snöbryggan vid Nykvarn mitt emot reningsverkets utlopp. Cykelturen går efter Stångån och ut mot mynningen. Vi stannar och lyssnar efter nattsångare lite då och då. Ansvarig: Gunilla Wetterling 070 788 12 26 gunilla.wetterling@gmail.com


Tisdagen 5 juni Nattskärror vid Rådsla.
Samling kl 21.15 vid Karlbergsplan och sedan kl 21.30 vid Sättuna parkeringen för samåkning.


Tisdagen 12 juni kl 7.00 Tinnerö.
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


Lördag 25 augusti 9-12, Fågelguidning vid Roxen
Vi skådar fågel med tonvikt på vadare vid Roxen. Samling vid Sättunavikens parkering eller direkt ute vid plattformen. Ansvarig: Gunilla Wetterling. Ring eller sms:a 0707881226 för mer info.


 

 

 

Rapphönan

Välkommen till höstens träffar. Alla kan vara med såväl nybörjaren som den mer insatta. Vi hjälper varandra. Kom ihåg att anmäla och tala om om du har bil så den som är ansvarig kan beräkna behov och tillgång av platser.

 


 

Hemsidan för Rapphönan hittar du här: Nätverket Rapphönan Östergötland.

  

 


Program för Rapphönan

Hittar du längst ner på den här sidan


Har du idéer?
Till vänster hittar du det
aktuella programmet.
Har du själv idéer om exkursioner, föredrag eller andra aktiviteter?
Kontakta oss i styrelsen.