Program för LFK våren 2023

 
För hela Linköpings Fågelklubb

SÅ = Stefan Åström
IA = Ingemar Ander
OH = Olof Hjelm

 

Datum/tid Plats Ansvarig Aktivitet
11 februari kl. 10.00 Stångån Fågelfotokurs för nybörjare
18 februari kl. 09.00 Segelbåtshamnen IA Guidad vandring längs Stångån
5 mars kl. 15.00 Naturcentrum OH Årsmöte
15 april kl. 06.00 Häradskär OH Skådning
22 april kl. 08.00-11.00 Nybro, parkeringen OH Rödspovens dag
6 maj kl. 05.00 Fågeltornen Nybro och Frökärret OH Tornkampen och Fågelskådningens dagFöredragOnsdag den 25:e januari kl. 19:00
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping


Föredrag med Ingemar Ander: ” Madagaskar: mesiter, vangor, gökrullare och andra märkvärdigheter”.

Jätteön Madagaskar har varit geografiskt isolerad under ca 120 miljoner år. Evolutionen har därigenom åstadkommit livsformer som avsevärt skiljer sig från vad man finner på Afrikas fastland. I det här föredraget, grundat på en resa 2019, får vi möta främst öns fågelfauna.


Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com.Lördag den 18:e februari 09:00 – ca 12
Segelbåtshamnen, Linköping


Guidad fågelskådning längs Stångån
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping norr om motorvägen. Därifrån promenerar vi mot åmynningen och kollar vad som finns i ån, på fält och i buskage. Målarten framför andra är förstås kungsfiskaren, men vi får säkert se en hel del annat också. Om Roxen är islagd brukar det finnas en vak med mycket fågel utanför åmynningen.
Vid åmynningen intar vi medhavd fika. För dem som önskar finns därefter möjlighet att åka till Snöbryggan och omlöpet vid Nykvarn.
Guide: Ingemar Ander.

Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.comStorskrakar i Stångån                      Foto: Ingemar Ander
Torsdag den 23:e februari kl. 19:00
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping

Föredrag med Bengt Boström och Bengt Windolf: ”Lyckade häckningar av ängshök i Linköpings närhet under 2022”.

En mindre koloni av ängshök sågs etablera sig på slätten väster om Slaka kyrka under våren och försommaren 2022.
Tre par genomförde sedan lyckade häckningar i en och samma rågåker med sammanlagt 7 flygga ungfåglar som resultat. Det goda utfallet på lokalen och några framgångsrika häckningar längre västerut på Östgötaslätten medförde ett lyckosamt år för ängshöken i Östergötland.


Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com.
Onsdag den 5:e april kl. 19:00
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping

Föredrag med Sarah Nordlinder och Niklas Liljebäck: ”Fjällgåsen i Sverige - Anrikt fågelskydd med nya utmaningar: Om ett projekt för att skydda den hotade arten fjällgås”.


Projekt Fjällgås är ett bevarandeprojekt som initierades av Svenska Jägareförbundet redan på 1970-talet. Idag drivs det i samverkan med Nordens Ark och Norrbottens Ornitologiska förening. Projektet arbetar för att undanröja så många hot som möjligt mot arten och detta har lyckats i många fall medan andra hot har ökat i betydelse under senare år.
En stor del av Projektets fokus har legat på uppfödning och utsättning av Fjällgäss för att förstärka det vilda beståndet. Arbetet har även inkluderat en mängd andra åtgärder som till exempel att dokumentera fjällgässens flyttvägar för att veta vilka platser som är extra viktiga att skydda och lägga restaureringsinsatser på. Projekt Fjällgås är helt beroende av det fantastiska arbete som utförs av landets fågelskådare som bevakar och rapporterar in fjällgässen. Utan denna information skulle vi inte kunna följa populationens utveckling.
Bevarandearbetet med Fjällgås var för 10 år sedan en fråga om artens överlevnad då endast ett fåtal fåglar fanns kvar. Arbetet är idag på väg in i en ny fas. Vi har en ökande population tack vare stödutsättningarna men hur agerar vi nu för att säkra artens fortsatta överlevnad?


Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com.


Daglediga

Se dagledigas programsida.

 

 

 

Rapphönan

Se hela programmet här.

 

 

 

  

 

Har du idéer?
Till vänster hittar du det
aktuella programmet.
Har du själv idéer om exkursioner, föredrag eller andra aktiviteter?
Kontakta oss i styrelsen.