Onsdag 8 mars kl. 18:30 på Naturcentrum (obs. tiden). "Forskningen om fåglarnas flyttning - en ny revolution har inträffat", föredrag med Thomas Alerstam.

Fåglarnas flyttning visar sig vara mera imponerande än man någonsin kunnat ana! Under de allra senaste åren har en ny omvälvning inträffat i samband med att enskilda fåglar kan följas i detalj under flera år på sina långa flyttningsresor med hjälp av satellit-baserad radiotelemetri, med ljuspositionsmätare och annan elektronisk miniatyrteknik. Detta ger många nya inblickar i vad det är som styr fåglarnas flyttning och vad som händer när klimatet förändras.
 
Thomas Alerstam, professor zoologisk ekologi i Lund, är en av landets ledande flyttfågelforskare. För en bredare publik utgav han den fortfarande mycket läsvärda boken ”Fågelflyttning” (Signum 1982). Han har också bl.a. ägnat sig åt problematiken kring flygsäkerhet och flyttfåglar.
 
Lästips: ”Flyttfågelforskningens fem revolutioner”, Forskning och Framsteg 3-2016, http://fof.se/tidning/2016/3/artikel/fagelforskningens-fem-revolutioner.
 
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.