Onsdag 8 februari kl. 19 på Naturcentrum. ”DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk”, föredrag med Per Alström.

Antalet fågelarter ökar sakta genom att t.ex. DNA- och ljudanalyser avslöjar att olika underarter ofta är så distinkta att de bör betraktas som olika arter istället. Inom vissa grupper av fåglar har antalet erkända arter flerdubblats under senare år.

Även häpnadsväckande släktskapsförhållanden har avslöjats. Vem skulle till exempel kunnat gissa att en jaktfalk är närmare släkt med en domherre än med en duvhök?!
 
Omvänt skiljer sig många arter så kraftigt till utseendet från sina närmaste släktingar att deras nära släktskap tidigare förbisetts. Försök till exempel att hitta likheter i utseende mellan en skäggdopping och en flamingo!

Per Alström är professor i ornitologi i Uppsala. Hans forskning handlar om taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar, med hjälp av analyser av DNA, morfologi, ljud, beteenden och ekologi. Bland annat har detta lett till upptäckten av sju för vetenskapen helt nya fågelarter.
 
Lästips ur Fauna och Flora: http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/pdf/2015-1-FoF-Taxonomi-systematik-2-reviderad-151103.pdf.
 
Ansvarig: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se.