Program för Daglediga skådare hösten 2022


Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 180 kr, bankgiro 870-6046. OBS ange namn och adress!

Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se, där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook-sida.
Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är, vilken meddelas i förväg:

  1. Smedstad ridhus
  2. Nybro, Svartåmynningens naturreservat
  3. Linköpings fotbollsarena
  4. Tinneröaktiviterna utgår från Fröbergets parkeringsplats om inget annat meddelas.

Kontaktpersoner: Gunilla Wetterling 070-788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com, och Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com.

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.

Info: Aktiviteterna skickas ut på maillistan dagarna innan med eventuella ändringar och upp-dateringar. OBS! Anmäl om du vill vara med på mejllistan genom att skicka aktuell mejl-adress till Ingemar Ander under mejladress ovan.

Rekommenderad milersättning: 30 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!
5-9 september Falsterbo

Resan är fulltecknad efter att information har gått ut till alla daglediga. Syftet är givetvis att studera höststräcket på Falsterbonäset och på några andra platser i södra Skåne.

13 september Tinnerö 9.00
Vi samlas vid Fröbergets parkeringsplats. Nu är det förstås inte så mycket fågelsång att lyssna på utan fågellivet yttrar sig på annat sätt. I våras var det uppräkning som gällde allteftersom arter anlände. Nu testar vi det motsatta förloppet!

20 september Roxen kl 9.00
Det är vadartider och vi besöker flera lokaler i Svartåmynningens naturreservat.

27 september Tinnerö kl 9.00

Fröbergets P-plats. Ännu är det gott om andfågel i vattnen.

4 oktober Kisatippen i Motala kl 10.00
Tid för rovfågelsträck och vi hoppas på en fin sträckdag. Avfärd från Linköping kl 10. Vi samlas kl 11 uppe på tippen.

11 oktober Tinnerö kl 9.00
Fröbergets P-plats igen. Vi fortsätter att räkna hur många arter som är kvar.

18 oktober Roxen kl 9.00
Skådning på hemmaplan. Förmodligen i Roxens närhet.

25 oktober Tinnerö kl 9.00
Se ovan.

1 november Tåkern kl 9.00
Det är gåstider vid Tåkern och vi tar en runda runt sjön.

8 november Tinnerö kl 9.00
Se ovan.

15 november Svärtinge gård kl 9 .00
Ny lokal för Daglediga. Vi går en promenad där och bekantar oss med området.

22 november Tinnerö kl 9.00
Se ovan.

29 november Hyllan, Kvarns skjutfält kl 9.00
Inställt! Avlysning av området pga. militär övning. Återkommer med nytt datum.

6 december Tinnerö kl 9.00
Se ovan.

13 december Belvederen och Naturcentrum i Trädgårdsföreningen kl 14.30
Årsavslutning kl 15 med fika och underhållning. Vi börjar först med att se vad som finns på Margareta Pilemalms matning vid Belvederen.


För programgruppen, Ingemar Ander, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling.