Program för Daglediga skådare hösten 2023Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 180 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!

Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se, där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook-sida.
Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är:
  1. Smedstad ridhus
  2. Nybro, Svartåmynningens naturreservat
  3. Linköpings fotbollsarena
  4. Tinneröaktiviteterna utgår från Fröbergets parkeringsplats om inget annat meddelas.

Samlingstid 09.00 om inte annat anges.

Kontaktpersoner: Gunilla Wetterling 070-788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com, och Bengt Boström, bengt.bostrom2@hotmail.com (Tinnerö).

Tidpunkt: Tisdagar i regel.

Info: Påminnelse om aktiviteterna skickas ut per mejl dagarna innan med eventuella ändringar och uppdateringar. OBS! Anmäl om du vill vara med på mejllistan.

Rekommenderad milersättning: 30 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!


22 augusti: Tinnerö/Ekängsdalen

Chans att doppingar finns kvar.

12 september kl 10: Lilla Berga, Klockrike m.fl. platser
Vi ägnar dagen åt rovfågelspaning på västra slätterna.

19 september: Tinnerö
Rovfåglar, änder och kanske någon smådopping.

26 september: Svensksundsviken, Norrköping
Det är vadartider och vi besöker flera lokaler i Norrköpings närhet.

3 oktober: Tinnerö
Höstfärger och fortfarande rovfåglar i rörelse.

10 oktober: Röudden, Roxen
Från Nybro går vi ut på maderna till Stora Tornet och Röudden. Vi tittar på sena vadare, piplärkor och stöter beckasiner.

17-19 oktober: Hållö, Bohuslän
Vi havsskådar och hoppas på liror, stormfåglar, tretåiga måsar, havssulor, lunnefåglar och annat som vanligtvis inte finns på ostkusten. Inkvartering på vandrarhemmet på ön. Läs mer på www.utposthallo.se. Anmälan till Gunilla Wetterling, gunilla.wetterling@gmail.com. Mer info skickas till de som anmäler sig. Begränsat antal deltagare.

24 oktober: Tåkern
Det är gåstider vid Tåkern och vi tar en runda runt sjön.

31 oktober: Tinnerö
Vi planerar en vandring utifrån vad som observerats i Tinneröområdet.

7 november: Ycke urskog (nära Ulrika)
Området är kuperat men vi lägger upp en runda som de flesta kan gå. Skogsmesar och förhoppningsvis nötkråka.

14 november: Tinnerö
Kanske har någon varfågel återkommit till sitt vinterrevir. Vi spanar efter övervintrande småfåglar i skogspartierna.

21 november: Tokorp
I Tokorp nära Bjäsätter norr om Roxen fortsätter vi på temat nötkråkor. Vi lär känna detta område lite närmare. Möjlighet till korvgrillning!

5 december: Tinnerö/Ullstämmaskogen
Vi tittar efter meståg, hackspettar och andra övervintrande fåglar.

12 december: Belvederen och Naturcentrum i Trädgårdsföreningen kl 14.30
Årsavslutning kl 15 med fika och underhållning. Vi börjar med att se vad som finns på Margareta Pilemalms matning vid Belvederen.

För programgruppen, Ingemar Ander, Stellan Jacobsson, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling.