Program för Daglediga skådare hösten 2017

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!

Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook sida.

Aktiviteter i Norrköping http://web.comhem.se/fink och Motala www.motalabiologiskaforening.se

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är

1. Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2 el 4. Djurgårdens hållplats. Fri parkering.

2. Sättunavikens parkering.

Kontaktperson: Gunilla Wetterling 070 788 12 26 gunilla.wetterling@gmail.com OBS! ny mailadress

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.

Info: Aktiviteterna mailas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar och uppdateringar. Ange aktuell mailadress till Gunilla.

Rekommenderad milersättning: 20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare inkl. förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!

 

 

22 augusti Visingsö Ca kl 7
Det har blivit tradition att åka till Visingsö som inledning på höstsäsongen. Vi hoppas som vanligt att Rüdiger Kasche guidar oss. Heldagstur.


5 september Nybro kl 7.00
Vi går en promenad från Nybro ut till Röudden med chans på intressanta vadare, rödstrupig piplärka mm


20 september Mörbyslätten kl 9.00 !
(obs nytt datum)

Detta område är utmärkt för sträckande rovfåglar. Glador, vråkar och kärrhökar ses vanligen.


3 oktober Roxen kl 8.00
Vi besöker Sättuna, Nybro och Kungsbros plattformar med gäss, änder och rovfåglar i siktet.

 
17 oktober Stora Lund vid Vättern kl 7.00
Stora Lund ligger strategiskt för flyttfåglar och här finns gods möjligheter studera tättingsträck från klipphöjden samt sjöfågelsträck över Vättern. Vi passar på att även besöka någon lokal vid Tåkern. Heldag.


7 november Tinnerö kl 8.00
Promenad i Tinnerö eklandskap. Vi håller även en viss beredskap att åka på eventuella larm i trakten.


21 november Stångån kl 9.00
Vi samlas direkt vid Snöbryggan och går ut mot Stångåmynningen. Kungsfiskaren är väl mer eller mindre säker vid denna tid, forsärlan rör sig inom reningsverket, smådopping gömmer sig efter åstranden och det brukar alltid finnas annat trevligt efter ån.


5 december Ullstämmaskogen kl 9
Vi vandrar ut mot Ekängsdalgången och tillbaka. Vid matningen kan det finnas lite intressanta arter.


12 december Naturcentrum kl 15
Sedvanligt Luciakaffe med bildvisning, någon talare och presentation av vårprogram för 2018.


För programgruppen Gunilla Wetterling och Arne LarssonProgrammet för våren 2018 kan du läsa här.