Program för Daglediga skådare våren 2023


Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 180 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!

Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se, där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook-sida.

Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är:
  1. Smedstad ridhus, Tinnerö
  2. Nybro, Svartåmynningens naturreservat
  3. Linköpings fotbollsarena
  4. Tinneröaktiviterna utgår från Fröbergets parkeringsplats om inget annat meddelas.

Kontaktpersoner: Gunilla Wetterling 070 788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com, Ingemar Ander 076 776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com.

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.

Info: Aktiviteterna skickas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar och uppdateringar. OBS! Anmäl om du vill vara med på maillistan och skicka aktuell mailadress till Ingemar Ander under mailadress ovan.

Rekommenderad milersättning: 30 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!
Program:

10 januari Vallaskogen 9.00
Vi går en vandring i Vallaskogen och Vallastaden. Mesar och duvor.


17 januari Tinnerö 9.00
Vi inleder Tinnerösäsongen så smått för att se höstens nedgång förbytas i uppgång i fågelhänseende.


24 januari Snöbryggan 9.00
Samling direkt vid Snöbryggan, som ligger vid Stångån mitt emot reningsverket. Vi går både uppströms och nedströms. Här brukar vi kunna se kungsfiskare, rörhöna, forsärla, smådopping, strömstare.


31 januari Tinnerö 9.00
Erfarenhetsmässigt brukar vi hitta några övervintrare som missades förra gången. Så många nyanlända flyttfåglar kan vi nog inte räkna med.


7 februari Smedstad 9.00
Vi besöker matningen vid koloniområdet. Inte många matningar slår denna men ev. besöker vi någon till.


14 februari Tinnerö 9.00
Om isen har gått upp kan vi räkna med att en del andfågel har infunnit sig.


21 februari Getmans rike och Rådsla
Vi går en promenad på drygt 2 km genom detta naturreservat. Området är vackert men kuperat och kan vara svårframkomligt vissa partier pga. nedfallna träd. Hackspettar och skogsmesar. Vi besöker även Rådsla.


28 februari Tinnerö 9.00
Vi fortsätter att följa våren. Har det skett något sedan förra månaden?


7 mars Söderö 9.00 - OBS inställt p.g.g. väder, se nedan
Söderö är en bra lokal för örnar. Även nötkråka finns här och beroende hur långt våren framskridit kan även gäss, änder och sångsvanar rasta på fälten i trakten.
14 mars Tinnerö 8.00
Kanske med en och annan tidig vadare, som tofsvipa eller skogssnäppa.

Väderprognoserna verkar vara eniga om busväder på tisdag.
Vi inställer turen till Söderö och besöker i stället Kaga-Vallby efter Svartån.
Samling 8.45 vid Smedstad ridhus för samåkning till Kaga kyrka eller direkt vid kyrkan kl 9.

Jag tipsar om flera intressanta ställen efter ån och vi stannar vid lämpliga platser och skådar. Vi avslutar vid Westers växthus och spanar av Härnaviken.

OBS Lämpliga kläder! Ta med matsäck. Vi är ute till max 12 tiden.

Välkomna
Gunilla


21 mars Roxen 9.00
Då är det dags för skådning på hemmaplan och Roxen. En hel del vårfåglar bör ha anlänt och vi spanar av de flesta lokalerna.


28 mars Tinnerö 8.00
Nu kan vi nog räkna med att taltrast och dubbeltrast har anlänt. Vad mer?


4 april Kärnskogsmosse
Dags för orrspel och förhoppningsvis träffar vi på även tjäder och järpe. OBS! Tidig avfärd!


11 april Tinnerö 8.00
Fortsatt uppföljning i vårsolens glans.


18 april Vistkärret 8.00
Spången är förlängd och vi går en runda i vassen och lyssnar av ev sumphöns och annat spännande.


25 april Tinnerö 8.00
Fågelaktiviteten i markerna fortsätter att öka.


2 maj Heda och Isberga 7.00
Ringtrastarna passerar mot norr vid denna tid och vi spanar efter det vita bröstet! Backsipporna står i blom och allt fler sångfåglar sjunger! Heldag!


9 maj Tinnerö 7.00
Nu kan vi räkna med att de flesta tropikflyttande tättingarna har återvänt!


16 maj Borghamn 7.00
Vi samlas vid Ombergs norra fot och går en runda på nyanlagd stig. Rosenfink och mängder av sångare hörs i lövverken. Viss höjdskillnad men lättgånget. Avslutar med visning av kalkstenbrytningen.


23 maj Tinnerö 7.00
Sista turen för säsongen. Nu kompletterar vi listan så att vi kommer upp i 100 arter även denna vår!


30 maj Nattsångare 21-24
Vi lyssnar efter nattsångare som näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, vaktel, kornknarr och nattskärra.


6-9 juni Österlen
Försommarresa till Österlen med sommargylling och grodläten! Mer info kommer senare! Anmälan till Gunilla eller Ingemar!


För programgruppen, Ingemar Ander, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling.