Program för Daglediga skådare hösten 2015

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och ser därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!


Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se där även alla våra rapporter går att läsa.
Se även aktiviteter i Norrköping http://web.comhem.se/fink


Samlingsplats för avfärd och samåkning är Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2, Djurgårdens hållplats. Fri parkering.
Kontaktperson Gunilla Wetterling 070 7881226
gunilla.wetterling@linkoping.se
Tidpunkt första och tredje tisdagen i månaden.
Rekommenderad milersättning 20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare inkl förare.
Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare!

25 augusti kl 7.00 Visingsö    
Höstens första tur går till Visingsö. Vi besöker framförallt Erstadkärret, som brukar ståta med många flyttande arktiska vadare vid denna tid. Det brukar vara gott om kärr-, små- och kustsnäppor och en och annan myrspov.

5-8 september Falsterbo
Falsterbo Bird Show äger rum denna helg. Sveriges skådarvärld är på plats och förhoppningsvis lika många rovfåglar. Max antal för sträckande bivråk brukar vara i början av september. Vi åker tåg ner på lördagen och hyr minibuss på plats. Åter på tisdag. Förutom olika aktiviteter under Bird Show blir det rovfågelskådning vid Ljungen, på Kolabacken och Nabben. Anmälan till ingemar.ander@comhem.se

8 september kl 8.00 Horns båtvarv, Nyköping
Utflykt till Nyköping med sträckskådning vid Horns båtvarv som är en fin lokal för sträck av rovfågel. Se www.tarnan.eu

22 september Sjötuna udde, Tåkern kl 8.00
Sjötuna udde är en utmärkt lokal för höstvadare. Förhoppningsvis kan vi ha ett tiotal olika vadararter. Även skräntärna, skäggmes och kärrhökar förutom 1000 talet svanar kan ses här.

12-13 oktober Häradskär kl 5.30 
Utflykt med övernattning till Häradskär och vi ägnar två dagar åt kustflyttande fåglar med hopp om taigasångare mm. Vi bor i stugorna vid fyren. Kostnad blir 250 kr för inkvartering (2-4 bäddsrum) och 200 kr för båtresa. Anmälan till Gunilla, gunilla.wetterling@linkoping.se. Max 12 personer.
                                                                                                                

27 oktober Roxen kl 9.00
Vi letar dvärgbeckasin och annat på strandängarna runt Roxen.

3 november ev Sätravallen kl 9.00
Svalans aktuella obsar får avgöra vart vi ställer kosan. Vid avsaknad av rariteter går vi en promenad i skogarna vid Sätravallen.

17 november Naturcentrum kl 17-19 (ny tid)
Föredrag med Lars Gezelius, Länsstyrelsen, som berättar om Tåkerns fågelliv.

15 december Naturcentrum Lussekaffe 15-17
Avslutning med samkväm och presentation av vårens program.

För programgruppen: Ingemar Ander, Arne Larsson, Lena Lindeberg-Törner och Gunilla Wetterling.