Program för Daglediga skådare hösten 2019

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!


Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook-sida.

Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se


Samlingsplatser för avfärder och samåkning är:
1. Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2 el 4. Djurgårdens hållplats. Fri parkering.
2. Sättunavikens parkering.


Kontaktpersoner:
Gunilla Wetterling 070-788 12 26 gunilla.wetterling@gmail.com
Ingemar Ander 076-776 26 68 ingemar.ander@comhem.se


Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.


Info: Aktiviteterna mailas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar och uppdateringar. Ange aktuell mailadress till Ingemar Ander.


Rekommenderad milersättning: 20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.
 

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!
20 augusti Visingsö ca kl 7.00
Denna höststart har blivit tradition. Rüdiger Kasche guidar på Öa. Gott om vadare förväntas i Erstadkärret.


3 september Jordhanteringen Sättuna kl 7.00
Vi går efter vallen på södra Roxenstranden och letar flyttande tättingar inklusive blåhake.


17 september Knivinge kl 9.30 !
Rovfågelsträcket bör vara intressant vid denna tid om vädret står oss bi. Vi lägger några timmar här.

1 oktober Sättuna och Nybro kl 8.00
Vi besöker Nybros och Sättunas plattformar med vadare, änder och rovfåglar i sikte.


8 oktober Häradskär c:a kl.6.00
Vi gör en heldagstur till Häradskär, denna fenomenalt vackra fågelrika ö i yttre havsbandet. Anmälan till Gunilla Wetterling gunilla.wetterling@gmail.com

5 november Nybro kl 9.00
Vi går ut till Stora tornet och letar ev höstrariteter på maderna och i strandkanterna.


19 november Tokorp kl 9.00
Skogarna norr om Roxen kan bjuda på skogshöns och kanske en och annan nötkråka.


3 december Vinter Tåkern kl 9.00
Tåkern kan även vara intressant vintertid med fjällvråk, kungsörn och skäggmesar.


17 december Naturcentrum kl 14.00
Vi startar vid Belvederens matning och fortsätter sedan med Luciakaffe, bildvisning, någon talare och presentation av vårprogram för 2020.


För programgruppen, Ingemar Ander, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling

 

Program för våren 2020