Program för Daglediga skådare våren 2018

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!
Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook sida.
Aktiviteter i Norrköping Fink och Motala www.motalabiologiskaforening.se
 
Samlingsplatser för avfärder och samåkning är
1. Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2 el 4. Djurgårdens hållplats. Fri parkering.
2. Sättunavikens parkering.

Kontaktperson: Gunilla Wetterling 070 788 12 26 gunilla.wetterling@gmail.com eller Ingemar Ander 076 776 26 68 ingemar.ander@comhem.se

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden. Anmäl dig till Dagledigas maillista där ev. ändringar meddelas.

Rekommenderad milersättning: 20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare inkl. förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!


9 januari, kl 9.00   Vallaskogen och Valla villasamhälle
Vi vandrar i Vallaskogen och villaområdet intill och letar mesar, duvor mm. Våra vinterfåglar har så smått börjat sin vårsång, en och annan långflyttare kan ha dröjt sig kvar och turkduvan brukar kunna ses och höras.


16 januari kl 9.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap även 2018. Ingemar Ander guidar.

 
23 januari kl 9.00   Snöbryggan och Stångån
Snöbryggan ligger vid Nykvarn mitt emot Reningsverkets utlopp. Där brukar man kunna se kungsfiskare, forsärla och smådopping vintertid. Vi går också en promenad nedströms ån.


30 januari kl 9.00   Tinnerö
Ingemar Ander guidar.

 
6 februari kl 9.00   Fågelmatningar i Linköping
Vi besöker några större vintermatningar i trakten.


13 februari kl 9.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.

 
20 februari kl 9.00   Normlösa och Nederlösa
Vi åker en tur över västra slättbygden och tittar efter vinterfåglar. Chans på kungsörn.


27 februari kl 9.00   Tinnerö
Ingemar Ander guidar.

 
6 mars kl 8.00   Söderö
Vårfåglar som vipor och lärkor börjar komma. Sångsvanar rastar på fälten och vid Söderö kan vi kanske även få se kungsörn och nötkråka.


13 mars kl 8.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.

 
20 mars kl 8.00   Roxen
Årets första Roxentur är alltid spännande. Är det fint väder är vi kanske ute lite längre och besöker flera torn.


27 mars kl 8.00   Tinnerö
Ingemar Ander guidar.

 
3 april kl 7.00   Leonardsberg och Herrebro
Vi besöker ett par av Norrköpings fina fågellokaler. OBS! Avfärd kl 7.00. räkna med heldag.

 
10 april kl 8.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.

 
17 april kl 7.00   Roxen
Vadarna har börjat komma med t ex flera arter spovar. Gott om änder och kanske en och annan överraskning.


24 april kl 7.00   Tinnerö
Ingemar Ander guidar.


27-28 april!! kl 6.00   Store Mosse
Store mosse är södra Sveriges största högmosse. Området är stort och ödemarks artat men med många spänger och leder är det ändå lättillgängligt. Området ligger nära E4:an norr om Värnamo. Vid den här tiden spelar dvärgbeckasin. Lätet har liknats med en galopperande häst och det hoppas vi få höra. Vi kommer bo på Haga värdshus nära entrén till reservatet. Tillfälle till besök på Vandalorum konstcenter och Apladalens natur och hembygdspark ges även. Anmälan till Gunilla på gunilla.wetterling@gmail.com Mer info kommer till de som anmäler sig. Max 14 personer.


8 maj kl 6.00   Västanvik och Håleberget
Vi åker till Västanvik norr om Motala och tittar på sträck i Vättern. Här sträcker ejder, sjöorre, svärta, bergand, lom mm. Vid det närliggande Håleberget går det även att sträckskåda vadare och rovfåglar. Bivråk finns även här. Heldagstur.


15 maj kl 7.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.
 

22 maj kl 7.00   Farsbo, Fröjerum och Roxen
Farsbo naturreservat ligger norr om Roxen i en sluttning ner mot sjön. Det är lövskogs betonat och vi lyssnar efter sångare och hackspettar. Fröjerum är en liten anlagd fågelsjö nära Norsholm. På återvägen besöker vi även Nybro/Sättuna. Heldag.


29 maj kl 7.00   Tinnerö
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.

 
5 juni kl 20.00   Rien
Rien är ett våtmarksområde söder om Horn. Rien är en fin nattsångarlokal och har vi tur kan vi få höra nästan alla nattsångare här. Räkna med hemkomst efter midnatt!


12 juni kl 7.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander guidar.


För programgruppen: Ingemar Ander, Arne Larsson och Gunilla Wetterling.

 

Läs höstprogrammet 2018 för Daglediga här.