Program för Daglediga skådare våren 2020

Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!

Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se, där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook sida.

Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är:
  1. Karlbergsplan, norra Tinnerö. Buss 2 el 4. Djurgårdens hållplats. Fri parkering.
  2. Sättunavikens parkering.
  3. Samlingsplats vid utflykter till Tinnerö är Fröbergets parkeringsplats

Kontaktpersoner: Gunilla Wetterling 070 788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com, Ingemar Ander 076 776 26 68, ingemar.ander@comhem.se och Arne Larsson 072 578 63 77 arne.larsson7@comhem.se.

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.

Info: Aktiviteterna mailas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar och uppdateringar. Ange aktuell mailadress till Ingemar Ander.

Rekommenderad milersättning: 20 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!

 

Utflykter:

7 januari Vallaskogen kl 9.00
Årets första utflykt går sedvanligt till Vallaskogen och Valla villastad. Vi samlas vid Karlbergsplan och går därifrån en runda i skogen. Det blir skogsmesar och annat och förhoppningsvis lite vårsång. Fika vid Gamla Linköping och sedan tar vi en runda bland villorna i Vallastaden. Matningarna i trädgårdarna brukar vara intressanta och varje år har vi även sett de söta turkduvorna och även några ringduvor.


21 januari Stångån kl 9.00
Samling direkt vid Snöbryggan. Den ligger mitt emot reningsverkets utlopp. Parkering på Karebygatan eller motorbåtklubbens parkering. Vi spanar där efter kungsfiskare, forsärla, rörhöna och annat. Sedan går vi medströms och får kanske se smådopping och höra kungsfiskarens skarpa vissling.


28 januari Tinnerö kl 9.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Samling vid Fröbergets parkering. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


4 februari Västerlösa – Normlösa kl 10
Vid Västerlösa finns limpor med hönsfoder och där finns ibland spill som lockar fågel. Västra slätten brukar hysa intressanta rovfåglar under vintern. Vi åker till Ås gård och spanar där efter kungsörn, havsörn och fjällvråk. Fortsatt spaning vid Höje i Normlösa och Svartån vid Nederlösa.


18 februari Vintermatning kl 9.00
Vi spanar av intressanta matningar i Linköping. Vi har vår egen matning vid Fröberget och framförallt Smedstad kolonilotter brukar ha en fin matning.


25 februari Tinnerö kl 9.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


3 mars Söderö kl 8.00
Färden går mot Rimforsa och söderut. Närliggande fält brukar vara översvämmade och då kan svanar, gäss och tidiga flyttare rasta där. Vid sjön Ämtens södra ända ligger Söderö slott. Här finns ofta på vårvintern ett par kungsörnar och trakten är känd för bra bestånd av nötkråka.


17 mars Roxen kl 8.00
Nu bör våren vara på gång och då finns det alltid mycket att se vid Svartåmynningens naturreservat. Vi besöker de mest intressanta lokalerna.

 


---------------------------------------------------------------
Dagledigas utflykter inställda restan av våren p.g.a. Coronaviruset
---------------------------------------------------------------31 mars Tinnerö kl 8.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


7 april Mauritsberg, Bråxvik och Marviken kl 7.00
Det här är fina skärgårdslokaler och här bör vi kunna se ejder och alfågel samt svärta, sjöorre, småskrake och storlom. Räkna med heldag.


21 april Svartån från Kungskvarn till Kaga kl 7.00
Vi tar oss ner till Svartån från lite olika ställen. Forsärlan och kungsfiskaren flyger här och i ravinen kan vi nog höra någon tidig flugsnappare. Vid den gamla vattenledningsbron leker aspen vid denna tid och det är en naturupplevelse av rang.

28 april Tinnerö kl 7.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


5 maj Kärnskogs mosse kl 4.30
Vid den här tiden på våren sjuder mossen av liv. Orrarna spelar fortfarande och ljungpiparnas spelflykt hörs i skyn tillsammans med lärkor, vipor och trädlärka. Chans även på tjäder och järpe. På hemvägen stannar vi även vid Roxen och tar en snabbtitt där.

12 maj Tinnerö kl 7.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


19 maj Spellinge och Pålsbo äng kl 7.00
Vi åker till trakten av Spellinge och besöker viltvattnet där. I närheten ligger också naturreservatet Pålsbo äng. Fågelsången bör nu vara närmast öronbedövande och vi urskiljer de olika sångarna så gott vi kan (Spellinge ligger söder om Mantorp, Pålsbo sydost om Strålsnäs.) Heldagstur.


26 maj Tinnerö kl 7.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.


2 juni Nattsångare kl 22 – 24
Bästa nattsångarlokalerna brukar vara i Ledbergstrakten och vi hoppas på vaktel, kornknarr, gräshoppsångare, kärrsångare, näktergal och möjligen flodsångare och busksångare.


9 juni Tinnerö kl 7.00
Vi följer året i Tinnerö eklandskap. Ingemar Ander alt. Arne Larsson guidar.

För programgruppen: Ingemar Ander, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling.