Program för Daglediga skådare våren 2022


Vi gör dessa utflykter i Linköpings fågelklubbs regi och vill därför att Du är medlem i föreningen. Avgift 125 kr. Bg 870-6046. OBS ange namn och adress!


Hemsida http://www.linkopingsfagelklubb.se, där även alla våra rapporter går att läsa. Se även vår Facebook sida.

Aktiviteter i Norrköping www.finknet.se och Motala www.motalabiologiskaforening.se.

Samlingsplatser för avfärder och samåkning är:
1. Smedstad ridhus, Tinnerö
2. Nybro, Svartåmynningens naturreservat
3. Linköpings fotbollsarena
4. Tinneröaktiviterna utgår från Fröbergets parkeringsplats om inget annat meddelas.

Kontaktpersoner: Gunilla Wetterling 070 788 12 26, gunilla.wetterling@gmail.com, Ingemar Ander 076 776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com

Tidpunkt: vanligen första och tredje tisdagen i månaden.

Info: Aktiviteterna skickas ut på maillistan dagarna innan med ev. ändringar och uppdateringar. OBS! Anmäl om du vill vara med på maillistan och skicka aktuell mailadress till Ingemar Ander under mailadress ovan.

Rekommenderad milersättning: 25 kr/mil vid samåkning, som delas mellan passagerare och förare.

Alla är välkomna oberoende av kunskapsnivå. De som kan mer hjälper gärna dem som är nybörjare! Glöm inte matsäck!


11 januari Snöbryggan 9.00

Samling direkt vid Snöbryggan, som ligger vid Stångån mitt emot reningsverket. Vi går både uppströms och nedströms. Här brukar vi kunna se kungsfiskare, rörhöna, forsärla, smådopping, strömstare mm.

18 januari Tinnerö 9.00
Vi återupptar Tinnerö-vandringarna och ser (och lyssnar) vad vi kan hitta. Guide: Ingemar Ander.

25 januari Smedstad eller annan matningslokal 9.00
Vi besöker en eller flera aktiva fågelmatningar.  

8 februari Tåkern 9.00
Det blir en heldagstur till Tåkern. Förhoppningsvis kan vi gå en tur på isen och i vassarna och se skäggmesar nära. Havsörn och blå kärrhök brukar även dyka upp.

15 februari Tinnerö 9.00
Vi följer våren. Har det skett något sedan förra månaden?

22 februari Mauritsberg, Vikbolandet 9.00
Vi gör en tur efter Bråviken och letar marina änder. Heldag.

8 mars Söderö 9.00
Söderö är en bra lokal för örnar. Även nötkråka finns här och beroende hur långt våren framskridit kan även gäss, änder och sångsvanar rasta på fälten i trakten.

15 mars Tinnerö 8.00
Fortsatt uppföljning. Har isen gått upp kan antalet arter för dagen också göra det.

22 mars Roxen 9.00
Då är det dags för skådning på hemmaplan och Roxen. En hel del vårfåglar bör ha anlänt och vi spanar av de flesta lokalerna.

29 mars Tinnerö 8.00
Har isarna gått upp? I så fall säkert många nyanlända arter.

5 april Kärna mosse, Kungskvarn, Säby hagar m fl mindre lokaler. 9.00
Det blir en del kortare stopp på mindre lokaler i trakten av Roxen. Vi fortsätter att följa vårens ankomst.

12 april Tinnerö 8.00
Fortsatt uppföljning. Någon taltrast? Rödhake?

19 april Råssnäsudden Motala 5.00 samt Tåkern 8.00
Fin lokal för sträckande marina änder i Vättern. Vi fortsätter dagen i Tåkerntrakten. Möjlighet för de som önskar komma senare att ansluta vid Tåkern.

26 april Tinnerö 8.00
De som inte far till Landsort har möjlighet att spana på hemmaplan i Tinnerö!

26-27 april Landsort
Landsort är en fantastisk sträcklokal i Södermanland. Vi övernattar på vandrarhemmet och skådar så mycket vi orkar i dagarna två. Vid denna tid 2021 rastade upp mot ett par tusen ejdrar. Anmälan till gunilla.wetterling@gmail.com.

3 maj Götudden 5.00 samt Leonardsberg 8.00
Roxens bästa lokal för vårsträck. Vi samlas här kl 5 i gryningen och skådar ett par timmar. Vi fortsätter sedan till Leonardsberg i Norrköping. Möjlighet ansluta dit senare.

10 maj Tinnerö 7.00
Nu kan vi räkna med ett flertal tropikflyttare!

17 maj Svensksundsviken och Djurö naturreservat 8.00
Vackra och spännande kustlokaler. Det blir en heldag i området.

24 maj Tinnerö 7.00
Sista gången. Kommer vi upp i 100 arter totalt denna vår?

31 maj Östra Harg 7.00
Vi går en promenad bland sommarhus och lövdungar efter Roxens södra strand. Området är förmodligen rikt på sångare.

14 juni Nattsångare 21 – 24
Vi lyssnar efter nattsångare som näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, vaktel, kornknarr och nattskärra.För programgruppen, Ingemar Ander, Arne Larsson, Birgitta Svensson och Gunilla Wetterling.