Rödspoven

Linköpings Fågelklubbs medlemstidning heter Rödspoven (tidigare Dendrocopos) och utkommer med två nummer per år. Rödspoven är en art som förknippas med en av kommunens karaktärsmiljöer: västra Roxens strandängar. Det tidigare namnet, Dendrocopos, är det vetenskapliga namnet på brokspettarna; de svart-vit-röda hackspettarna och härör från den tid då mellanspetten var unik för eklandskapet i Linköpings kommun. Mellanspetten finns även på klubbens logotype. Tyvärr dog den ut 1982.

I Rödspoven kan man hitta information om klubben, observationer under halvåret, exkursionsrapporter, berättelser, aktuellt program för kommande aktiviteter m m.

Nedan kan du ladda ner och läsa senaste numret:

Rödspoven nr 1 2014 (PDF - ca 2MB)
eller tidigare nummer:

Rödspoven nr 2 2013

Rödspoven nr 1 2013

 
Rödspoven nr 2 2012 (PDF - ca 2MB)

Rödspoven nr 1 2012 (PDF - ca 1.6MB)

Rödspoven nr 2 2011 (PDF - ca 2MB)

Rödspoven nr 1 2011 (PDF - ca 2MB)

Rödspoven nr 2 2010 (PDF - ca 1.6MB)

Rödspoven nr 1 2010 (PDF - ca 1.7MB)

Rödspoven nr 2 2009 (PDF - ca 670kB)

Rödspoven nr 1 2009 (PDF - ca 500kB)

Rödspoven nr 2 2008 (PDF - ca 900kB)

Rödspoven nr 1 2008 (PDF - ca 380kB)

Rödspoven nr 2 2007 (PDF - ca 320kB)

Rödspoven nr 1 2007 (PDF - ca 470kB)

Rödspoven nr 2 2006 (PDF - ca 110kB)

Rödspoven nr 1 2006 (PDF - ca 370kB)

Rödspoven nr 2 2005 (PDF - ca 260kB)

Rödspoven nr 1 2005 (PDF - ca 230kB)

Rödspoven nr 2 2004 (PDF - ca 190kB)

Rödspoven nr 1 2004 (PDF - ca 350kB)

Dendrocopos nr 2 2002 (PDF - ca 220kB)