Rödspoven

Linköpings Fågelklubbs medlemstidning heter Rödspoven (tidigare Dendrocopos) och utkommer med två nummer per år. Rödspoven är en art som förknippas med en av kommunens karaktärsmiljöer: västra Roxens strandängar. Det tidigare namnet, Dendrocopos, är det vetenskapliga namnet på brokspettarna; de svart-vit-röda hackspettarna och härör från den tid då mellanspetten var unik för eklandskapet i Linköpings kommun. Mellanspetten finns även på klubbens logotype. Tyvärr dog den ut 1982.

I Rödspoven kan man hitta information om klubben, observationer under halvåret, exkursionsrapporter, berättelser, aktuellt program för kommande aktiviteter m m.

Nedan kan du ladda ner och läsa senaste numret:

Rödspoven nr 2 2023


eller tidigare nummer:

Rödspoven nr 1 2023

Rödspoven nr 2 2022

Rödspoven nr 1 2022

Rödspoven nr 2 2021

Rödspoven nr 1 2021

Rödspoven nr 2 2020

Rödspoven nr 1 2020

Rödspoven nr 2 2019

Rödspoven nr 1 2019

Rödspoven nr 2 2018

Rödspoven nr 1 2018

Rödspoven nr 2 2017

Rödspoven nr 1 2017

Rödspoven nr 2 2016