Fågellokaler

Tinnerbäcken, Berga, Skarpan - LinköpingStångåns nedre lopp (Nykvarn-Stångåmynningen)LecaområdetHäradskärretTinnerö eklandskap, RosenkällasjönStureforsVistkärretSjögesätersvikenRådsla, Ämten,GrytsjönLjungsbroravinen, LjungdammarnaStjärnorpsravinenGötuddenLedbergssänkanKungsbro naturreservatPålstorpSvartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro Sätunaviken)Valby/KagaTrädgårdsföreningen - LinköpingLillkyrkakärretEkenäs slott

Välj fågellokal genom att klicka direkt på kartan eller välj i menyn till höger.

Detta är en förenklad version av en gammal guide ”Fågellokaler i Linköpings kommun”.

Vi rekommenderar appen: Skåda fågel i Östergötland som går att ladda ner från Google Play eller Apple app store.
Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap, Rosenkällasjön

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken