Fågellokaler

Tinnerbäcken, Berga, Skarpan - LinköpingStångåns nedre lopp (Nykvarn-Stångåmynningen)LecaområdetHäradskärretTinnerö eklandskap, RosenkällasjönStureforsVistkärretSjögesätersvikenRådsla, Ämten,GrytsjönLjungsbroravinen, LjungdammarnaStjärnorpsravinenGötuddenLedbergssänkanKungsbro naturreservatPålstorpSvartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro Sätunaviken)Valby/KagaTrädgårdsföreningen - LinköpingLillkyrkakärretEkenäs slott

Välj fågellokal genom att klicka direkt på kartan eller välj i menyn till höger.

Detta är en förenklad version av guiden ”Fågellokaler i Linköpings kommun”. Den kompletta guiden innehåller även kartbilder vilka saknas i ”nätversionen”. Guiden går att köpa för 40 kr genom att kontakta klubbens kassör via e-post eller ringa till vår telefonsvarare.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap, Rosenkällasjön

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken