Tre spännande föredrag i höst


Observera att datumet som angavs i Rödspoven nr. 2 2023 sid 46 för föredraget om Gräsanden blev fel! Föredraget om Gräsanden hålls 28:e november.En resa till Lofoten, Vesterålen och Runde
Onsdag den 25 oktober kl. 19:00
Naturcentrum

Föredrag och bildvisning med Nils Petter Gregersen och Catharina Ekman. Lofoten, Vesterålen och Runde är tre fantastiska delar av Norge och det norska landskapet. De är också tre av de viktigaste fågellokalerna för sjöfågel i Norge. Catharina och Nils Petter reste dit i maj månad som är en bra månad för att möta våren och samtidigt uppleva fågellivet där. Resan gjordes med elbil och Hurtigruten. Det möjliggjorde att de kunde uppleva den norska kusten från havet, bo på den yttersta spetsen av Lofoten och göra en bilresa till Andenes, den nordligaste spetsen av Vesterålen. Dramatiska bergsmassiv, fiskebyar, lunnefåglar, havssulor, havsörnar, labbar, trutar och många andra fåglar hamnade i tubkikare och kamera. På hemresan besökte de också fågelön Runde som ligger ett stycke söder om Trondheim, också känd för sina lunnefåglar och havs­sulor.

Ansvarig: Ingemar Ander.Fångad av fåglar
Onsdag den 8:e november kl. 19:00
Naturcentrum

Föredrag med Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Han är känd bland oss fågelintresserade genom sin nyutgivna bok Fångad av Fåglar och sin förra bok Smartast bland mesar, som kom ut 2020.

Med början i den senaste boken kommer han bland annat att berätta om varför fågelskådning är så fängslande, om vilka fåglar som flyger bäst och vilka som flyger sämst, om fantastiska fåglar som vi människor utrotat och om andra som vi räddat.

Efter fikapausen kommer han att berätta om vår kanske mest välkända småfågel, talgoxen. Den är den vanligaste gästen på våra fågelmatningar och världens mest beforskade fågelart. Den är dessutom smart för att vara en småfågel och klarar att lösa problem av allehanda slag. Otaliga är historierna om hur de lär sig att knacka på fönsterrutor för att få påfyllning i fågelmataren, hur de blir handtama mot fågelvänliga människor, hur de lär sig att plundra bikupor, osv.

Efter föredraget kommer det finnas möjlighet att köpa böckerna signerade av författaren.

Ansvarig: Ingemar Ander.Gräsanden – fortfarande en vild and?
Tisdag den 28:e november kl. 19:00
Naturcentrum

Föredrag med Pär Söderquist. Gräsanden är den mest välkända anden i Sverige. Både unga och gamla matar den i parken, jägarna jagar den, fågelskådarna ser den i så gott som varje våtmark och forskarna använder den som modellart inom såväl våtmarksforskning som sjukdomsekologi. Under de se­naste 50 åren föds den också upp i fångenskap och sätts ut i hundratusental i svenska sjöar och våtmarker, för att jagas senare under hösten.

I denna presentation går Pär igenom gräsandens ekologi, effekter av utsättningar samt hur det går för dessa utsatta ällingar. Frågan är om det fortfarande finns vilda gräsänder i Sverige.

Pär Söderquist är doktor i djurekologi vid Högskolan Kristianstad och har forskat på gräsänder i över 10 år. Doktorsavhandlingen fokuserade just på utsättningar av farmade gräsänder och dess effekter på den vilda populationen. Pär kommer ursprungligen från Karlskrona och började skåda fågel först när han flyttade ner till Lund för att läsa biologi. Han spenderar gärna mycket tid ute i naturen och de sista åren har han mer och mer börjat intressera sig för nattfjärilar och andra småkryp.

Ansvarig: Ingemar Ander..