Rapport från Dagledigas utflykt till Häradskär 9-10 maj 2016

Deltagare: Gunilla Derefeldt, Leif Jern, Lena Lindeberg Törner, Gunilla Myrnerts, Gunnar Olsson, Svante Söderström, Jussi Tranesjö och Gunilla Wetterling.


Måndag 9 maj
Lars Åman väntade med båt vid kajen på Fyrudden kl 7.30 och efter 20 min båttur stod vi på Stångskär. Såg svärta, havsörn och silltrut på vägen ut. I den lilla hamnen drillade drillsnäppor. Efter snabb inkvartering och inlastning av kylvaror stod vi strax och skådade mot öster. Det var helt vindstilla och började bli varmt. Inga som helst sträck observerades. Ejdrar låg och hördes runt om. Större strandpipare sågs på ett skär. Vi började titta på tärnor och diskuterade skillnader i dräkt och läten på fisk- och silvertärna. Efter en timme gick vi tillbaka och packade upp lite noggrannare och tog fm fika i Fyrbyn. Gunnar hittade en liten huggorm inne hos sig och som Svante förpassade till baksidan.


Foto: Svante Söderström

 Vi gick sedan en gemensam promenad till Lotsbyn. Såg en mycket fin äldre havsörn där med nästan helt vitt huvud. Jussi hittade två tobisgrisslor mot skären västerut. Gunilla fann några sjöorrar på avstånd. Överallt sjöng ärtsångare, som verkade vara den vanligaste fågeln på skäret. Återvände till Fyrbyn. Nästan framme hörde Lena, Gunilla och Svante en udda sångare som också smackade rejält. Vi tog den närmast för en blåhake, men blev inte helt säkra och den hördes och sågs inte mer. Vi fick lämna den obestämd. Åt lunch och tog en timmes vila utomhus i sol och värme. Eftermiddagen ägnades åt havsskådning. En ängspiplärka sågs och hördes nära och ute på Tärnskär även en skärpiplärka och vi kunde studera skillnader i utseende och läte. Jussi upptäckte två kustlabbar på Flatlogen, förmodligen ett häckande par. Svärtor, stor- och småskrak flög förbi men fortfarande inga sträck. Vid middagstid gick vi hemåt och åt medhavd middag ute i solen på kortsidan av huset. Därefter blev det tidig säng för de flesta.


Tisdag 10 maj
Redan kl 4.30 stod vi på klippan i öster och tittade på underbar soluppgång.


Foto: Gunilla Wetterling

Näktergal, rödstjärt och svartvit flugsnappare sjöng. Inga sträck men mycket fågel i rörelse över blank havsyta. Några tordmular låg alldeles nedanför oss och de blev en härlig njutobs! Jussi hittade också en sillgrissla lite längre ut. Storlom sågs och dess ödsliga sång hördes. Även sälar tittade upp lite då och då. Vid 7-tiden var vi mer än nöjda och åt frukost på gårdsplanen i solen. Sedan var det dags för tättingspaning i snåren. Havsörnen sågs igen, nu ännu närmare och magnifikare. Några småspovar flög plötsligt drillande över. Norr om taigatorget hörde Gunilla halsbandsflugsnappare och en hane sågs tydligt och möjligen var det en hane till och en hona. Övriga tillkallades så alla fick se dem. Gick sedan sakta tillbaka. I Lotsbyn sjöng en rödstjärt fint. Tog fm fika i Fyrbyn och strosade runt lite innan lunch. Sedan vila och städning och så kom Lasse och hämtade oss efter två helt sanslöst fina dagar på Skäret. Känns idag som de hägringar vi såg.
Artlista: Grågås, knölsvan, gravand, storlom, ejder, svärta, sjöorre, gräsand, skedand, vigg, kricka, storskrake, småskrake, trana, häger, storskarv, tobisgrissla, sillgrissla, tordmule, silltrut, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, fisktärna, silvertärna, kustlabb, tofsvipa, större strandpipare, strandskata, drillsnäppa, rödbena, småspov, havsörn, sparvhök, korp, kråka, kaja, skata, sädesärla, ängspiplärka, skärpiplärka, bofink, hämpling, stare, koltrast, taltrast, ladusvala, gulsparv, gråsiska, talgoxe, blåmes, rödhake, ringduva, näktergal, rödstjärt, halsbandsflugsnappare, lövsångare, ärtsångare och törnsångare.
Antecknat av Gunilla Wetterling.