Välkommen
till Linköpings fågelklubb!

 


 

 


Daglediga 6:e mars.

Denna dag skulle vi åka till Söderö för att spana in vårfåglar, som det så vackert stod i planeringen. För ett par år sedan hade vi just denna dag på en utflykt till just denna plats fått se både sånglärka och tofsvipa. Årets 6:e mars uppvisade dock ett helt annat ansikte! Det hade snöat ymnigt hela natten och snön föll fortfarande på morgonen. I det läget hade det varit väl äventyrligt att ge sig ut på småvägar. De tre personer som trots allt kom till Karlbergsplan bestämde sig för att ställa in skådandet i väntan på bättre tider.

/Ingemar Ander


Den 27:e februari. Daglediga vid Tinnerö

Denna dag hade vintern slagit till med -13° inne i stan och säkert några grader lägre ute på landet. Det snöade tidvis och blåste så att det var yrsnö. Trots detta hade femton tappra ställt upp. Vi försökte i möjligaste mån undvika de mest öppna sträckorna, men tar man en runda så är det svårt att klara hela sträckan utan att exponeras för vinden. Vi gick medurs och in i skogen vid stora tallen och ned mot Rosenkällasjön och längs norra stranden mot dämmet. Tack att det var fruset kunde vi gå ute på sjöns is. Borta vid dämmet hade det rapporterats en forsärla, som också hade fräckheten att visa sig för de flesta medan jag själv hade gått längs bäcken litet medströms för att spana efter sagda ärla. Alla andra verkade ha fått se den!! Som tur var det någorlunda lä vid dämmet så vi kunde inta vår matsäck utan att bli alltför nedkylda! Sen var det dags att trotsa vädrets makter och ta sig tillbaka till parkeringsplatsen. Några stannade till vid Smedstad, eftersom där setts en vattenrall, och Rolf och Thomas fick även se den helt kort.

Det bistra vädret gjorde att antalet sedda arter endast uppgick till 13, forsärla och rall inbegripna, vilket är det lägsta antalet så långt. En bottennotering som vi inte gärna vill komma i närheten av i fortsättningen!

/Ingemar Ander


Daglediga 180220


Foto: Nils Petter Gregersen

Vi blev över 30 personer idag inkl Norrköpings- och Motalaskådarna. Detta trots att det var kyligt! Vi fördelade oss i bilarna och gjorde ett första stopp vid Ryttargårdsdammen och tittade på den vackra stjärtandshonan där. Det blev många foton också.


Foto: Svante Söderström

Nästa anhalt var foderlimporna vid Västerlösa ute på slätten. Där mötte även Motalagänget upp. Ganska snart sågs en lappsparv bland alla gulsparvar. Några såg även en snösparv. Långt bort i fonden satt en mäktig havsörn i stora eken. Tips av Göran Lindell! När vi var lagom nerkylda körde vi Hackerydsrundan mot Linköping. Strax efter Hackeryd flög en duvhök upp. Borta vid Egeby såg vi en fjällvråk i vanliga trädet i vägkurvan. Vi körde sakta dit och stannade och gick ur bilarna och kunde njuta av fin närobs när den flög till ett annat träd. Gunilla hörde en mjuk vissling och där satt en snösparv i trädet ovanför! Den flög strax och det var inte många som hann se den.


Foto: Nils Petter Gregersen

Nu tog vi en fikarast vid Björkebergs kyrka. Fick tips om att rapphönsen var på plats vid Nybro och mycket riktigt där satt en flock på 20-talet rapphöns i snön och lät sig beskådas och fotas en stund innan de fann för gott flyga iväg. Vi avslutade också denna trevliga och intressanta vinterdag.

Antecknat av Gunilla Wetterlinga


Den 13:e februari. Daglediga vid Tinnerö

Väderutsikterna för denna dag sade mulet med litet nederbörd. Denna trista prognos till trots hade vi mestadels en glugg i moltäcket och solen lyste igenom. Alltså rätt behagligt! Inte mindre än 26 deltagare hade hörsammat dagens kallelse.
 
Vid Fröberget kollade vi förstås in matningen. Skarpögde Esbjörn upptäckte direkt på en talgboll två stjärtmesar som ingen tidigare hade lagt märke till. Alla fick se dem innan de drog vidare.
 
Marken var täckt med några cm nysnö, varför vi höll oss till de plogade vägarna i området. Även denna dag rundade vi Rosenkällasjön, men medurs denna gång. Micke fick se en varfågel strax söder om Fröberget, men tyvärr hann ingen annan få se den. Det är ju inte mycket att ta miste på, så gissa om vi hade korpgluggarna öppna i fortsättningen!

Fikapaus togs vid dämmet, där vi spridde ut oss för att kunna utnyttja bord och sittplatser. Vid bordet där jag var upptäckte någon en ormvråk som vi dock inte hann ropa ut innan den var försvunnen igen. När vi kommit in i skogsområdet strax norr om dämmet uppmärksammades några korsnäbbar i en grantopp, först en grann röd hanne, men sedan också en hona. Helt tysta bearbetade de sina kottar. Det enda man hörde var ljudet av fallande kottar. Kottarna verkade hållas fast i foten och när de var plundrade på sina frön släpptes de till marken. Givetvis diskuterades den svåra frågan om arttillhörighet: större eller mindre korsnäbb? Nils Petter fick några riktigt fina bilder, av vilka det synes framgå att det var mindre korsnäbb.


Mindre korsnäbb, hanne.               Foto: Nils Petter Gregersen

När vi nästan kommit tillbaka till Fröberget kom två sångsvanar flygande på nära håll, en gammal fågel och en fjolårsunge. Vi funderade förstås på var resten av familjen höll hus. Ungfåglar och föräldrar bör ju hålla ihop så här års, så familjen kan ha blivit splittrad.

När rundan var fullbordad tog vi en sväng till matningen vid Lilla Aska eftersom en del deltagare inte hade varit där tidigare. Strax hördes talltitans karaktäristiska läte och minst två individer kom fram och lät sig väl smaka. På närhåll kunde vi se de ljusare vingfälten orsakade av armpennornas ljusa kanter. Vi belönades också med goda obsar av bl. a. tofsmes och trädkrypare.


Talltita                                     Foto: Ingemar Ander
 
Totalt noterade jag 23 arter och totala antalet arter för våra tinnerövandringar är nu uppe i 31, Lilla Aska då inräknat i området.
 
Ingemar AnderDaglediga 180206

Vi var 15 personer som samlades denna kalla vinterdag med mycket snö. På agendan stod vintermatningar. Start vid Björn Erikssons skogsmatning vid Lilla Aska. Den låg skyddad en bit in i en granskogsglänta. Vi blev överraskade av artrikedomen med förutom de vanliga fågelbordsfåglarna även många tofs- och svartmesar. Tofsmesarna var väldigt pigga och flög runt och knyckte på sin tofs.


Foto: Nils Petter Gregersen

Därefter fortsatte vi till en annan typ av matning i eklandskapet vid Smedstad koloniområde. På vägen dit såg vi en vacker rödhake. Det var gott om gulsparvar och koltrastar vid matningen men inga större sensationer.
Trädgårdsföreningen mitt i staden stod nu på tur. Först fikade vi vid Naturummet. Margareta Pilemalm matar uppe vid Belvederen. Vi letade bo- och bergfink men såg inga, däremot rödhakar och en stenknäck.
Gunilla berättade om en lappsparv hon upptäckt vid Västerlösa och de flesta ville så klart åka och titta på den. På slätten var det kallt och fåglarna satt i träden uppjagade av en sparvhök. Efter ett tag kom dock alla 400 gulsparvar ner på foderlimporna med hönsfoder. Kajor och duvor har hackat hål på plasten och det har blivit en riktig megamatning! Lappsparven var där men svårsedd bland alla nervösa gulsparvar. Det var bara de med tubkikare som kunde se den.


Foto: Gunilla Wetterling
 
En pilgrimsfalk kom svepande och högg en gulsparv. De flesta fåglar verkade inte reagera till skillnad mot hökens attack. Det gick väl för fort.
Plötsligt upptäckte Gunnar en örn på håll. Det var mycket vitt på den. En kungsörn! Snart kom en till också med mycket vita teckningar. En till kungsörn! Därefter kom Göran Lindell och tog ner oss på marken. Det var två unga havsörnar! Det är lätt att missta sig om man inte kollar noga.
Efter ett tag gick kylan in i märg och ben och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla Wetterling

Daglediga 180123

Det var en kall vinterdag när vi, hela 35 skådare, samlades vid Snöbryggan. En verkligt blåskimrande kungsfiskare upptäcktes omgående. I kölddimman bakom lilla bron sågs en rörhöna. När fötterna började göra sig påminda tog vi bilarna till Meandern för att spana smådopping. Vi hade turen att se tre stycken simma över ån och snart ytterligare en. Alla fick nog se denna näpna dopping. Ett år såg vi en storskrake försöka äta upp en smådopping, så de lever nog farligt.


Foto: Svante Söderström

Vidare ut till Stångåmynningen med gott om framförallt vigg, men även knipor, stor- och salskrakar. Tre havsörnar satt på iskanten och många grå- och havstrutar vilade på isen i en enda stor flock. En bergandhona hittade vi också. De är lite svåra att skilja från vigghonor med vit näbbrot, men denna var betydligt ljusare, hade mjukare huvudform mindre nagel och så klart ingen antydan till tofs. Gunilla såg också glimten av en svärta, som sedan tyvärr försvann. Kanske samma individ som förra gången Daglediga var där ute. Fikade vid Jolleklubbens bord och skådade sedan ett tag till. Berganden var nu betydligt närmare. En flock vackra stjärtmesar flög förbi tornet. De flesta var sedan mer eller mindre frusna och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla

Daglediga 180109

Vallaskogen väntade i dimman idag. Vi var 22 st som startade från Karlbergsplan med målet att se fler arter än skådare. Möttes av svirrande blåmesar och överflygande mindre korsnäbbar. En hackspett trummade ovanligt ivrigt. Vi letade rätt på den och det var den större. Lite tomt på fågel så vi gick in i skogen och spelade kungsfågel. Fick genast svar med talgoxens vårsång. Vidare mot Gamla Linköping. Spelade kungsfågel igen och en trädkrypare kom flygande. Bytte till svartmes i mobilen och då blev det fart med flera stycken som visade sig fint och sjöng även.


Foto: Nils Petter Gregersen

Fikapaus vid Gamla Linköping med underhållning av flera trädkrypare, även de sjungande. Därefter gick vi in i villastaden och letade de sedvanliga duvorna. I en trädgård satt tre fina turkduvor och i den stora linden tre ringduvor. Några tamduvor flög också bortåt. Triss i duvor!


Foto: Nils Petter Gregersen

Gick tillbaka i skogskanten med nötskrikor och korp. Totalt kom vi upp i 23 arter. En över målet! Bra och trevlig start på året. När vi åkte hem kunde vi lyssna på Kerstin W och Svante S på P4 från en intervju om Gamla Linköpings framtid.

GunillaFoto: Svante Söderström

Rödspoven nr 1 2018 samt vårens program

Vårens program för Linköpings fågelklubb finns nu upplagt under aktiviteter.

Senaste numret av Rödspoven, nr 1 2018, kan du läsa här.


Hemsidan 2017

Här kan du hitta bilder och aktiviteter från hemsidan för 2017.


  Senaste
obsarna

(Datumsorterat)Linköping
(Artportalen)

Östergötland
(Artportalen)Kommande aktiviteter
Tisdag 13 mars kl 8.00 Tinnerö.
Ingemar Ander guidar.


Fredag-söndag 16-18 mars, Färnebofjärdens nationalpark.
Vi samåker på fredag eftermiddag till Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven där vi tar hjälp av guide för att försöka se och höra arter som vitryggig hackspett, gråspett, slag-, pärl- och sparvuggla samt berguv. Dessutom finns chans på lappuggla, nötkråka och lavskrika om vi har riktig tur.


Tisdag 20 mars kl 8.00 Roxen.
Årets första Roxentur är alltid spännande. Är det fint väder är vi kanske ute lite längre och besöker flera torn.

 

Dagledigas program för Våren 2018


Samtliga vårens aktiviteter kan du även hitta under aktiviteter till vänster eller i Rödspoven.LÄS MER OM AKTIVITETER UNDER "AKTIVITETER" OCH "DAGLEDIGA" I VÄNSTERSPALTEN!