Välkommen
till Linköpings fågelklubb!

 


 
Daglediga 180206

Vi var 15 personer som samlades denna kalla vinterdag med mycket snö. På agendan stod vintermatningar. Start vid Björn Erikssons skogsmatning vid Lilla Aska. Den låg skyddad en bit in i en granskogsglänta. Vi blev överraskade av artrikedomen med förutom de vanliga fågelbordsfåglarna även många tofs- och svartmesar. Tofsmesarna var väldigt pigga och flög runt och knyckte på sin tofs.


Foto: Nils Petter Gregersen

Därefter fortsatte vi till en annan typ av matning i eklandskapet vid Smedstad koloniområde. På vägen dit såg vi en vacker rödhake. Det var gott om gulsparvar och koltrastar vid matningen men inga större sensationer.
Trädgårdsföreningen mitt i staden stod nu på tur. Först fikade vi vid Naturummet. Margareta Pilemalm matar uppe vid Belvederen. Vi letade bo- och bergfink men såg inga, däremot rödhakar och en stenknäck.
Gunilla berättade om en lappsparv hon upptäckt vid Västerlösa och de flesta ville så klart åka och titta på den. På slätten var det kallt och fåglarna satt i träden uppjagade av en sparvhök. Efter ett tag kom dock alla 400 gulsparvar ner på foderlimporna med hönsfoder. Kajor och duvor har hackat hål på plasten och det har blivit en riktig megamatning! Lappsparven var där men svårsedd bland alla nervösa gulsparvar. Det var bara de med tubkikare som kunde se den.


Foto: Gunilla Wetterling
 
En pilgrimsfalk kom svepande och högg en gulsparv. De flesta fåglar verkade inte reagera till skillnad mot hökens attack. Det gick väl för fort.
Plötsligt upptäckte Gunnar en örn på håll. Det var mycket vitt på den. En kungsörn! Snart kom en till också med mycket vita teckningar. En till kungsörn! Därefter kom Göran Lindell och tog ner oss på marken. Det var två unga havsörnar! Det är lätt att missta sig om man inte kollar noga.
Efter ett tag gick kylan in i märg och ben och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla Wetterling

Daglediga 180123

Det var en kall vinterdag när vi, hela 35 skådare, samlades vid Snöbryggan. En verkligt blåskimrande kungsfiskare upptäcktes omgående. I kölddimman bakom lilla bron sågs en rörhöna. När fötterna började göra sig påminda tog vi bilarna till Meandern för att spana smådopping. Vi hade turen att se tre stycken simma över ån och snart ytterligare en. Alla fick nog se denna näpna dopping. Ett år såg vi en storskrake försöka äta upp en smådopping, så de lever nog farligt.


Foto: Svante Söderström

Vidare ut till Stångåmynningen med gott om framförallt vigg, men även knipor, stor- och salskrakar. Tre havsörnar satt på iskanten och många grå- och havstrutar vilade på isen i en enda stor flock. En bergandhona hittade vi också. De är lite svåra att skilja från vigghonor med vit näbbrot, men denna var betydligt ljusare, hade mjukare huvudform mindre nagel och så klart ingen antydan till tofs. Gunilla såg också glimten av en svärta, som sedan tyvärr försvann. Kanske samma individ som förra gången Daglediga var där ute. Fikade vid Jolleklubbens bord och skådade sedan ett tag till. Berganden var nu betydligt närmare. En flock vackra stjärtmesar flög förbi tornet. De flesta var sedan mer eller mindre frusna och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla

Daglediga 180109

Vallaskogen väntade i dimman idag. Vi var 22 st som startade från Karlbergsplan med målet att se fler arter än skådare. Möttes av svirrande blåmesar och överflygande mindre korsnäbbar. En hackspett trummade ovanligt ivrigt. Vi letade rätt på den och det var den större. Lite tomt på fågel så vi gick in i skogen och spelade kungsfågel. Fick genast svar med talgoxens vårsång. Vidare mot Gamla Linköping. Spelade kungsfågel igen och en trädkrypare kom flygande. Bytte till svartmes i mobilen och då blev det fart med flera stycken som visade sig fint och sjöng även.


Foto: Nils Petter Gregersen

Fikapaus vid Gamla Linköping med underhållning av flera trädkrypare, även de sjungande. Därefter gick vi in i villastaden och letade de sedvanliga duvorna. I en trädgård satt tre fina turkduvor och i den stora linden tre ringduvor. Några tamduvor flög också bortåt. Triss i duvor!


Foto: Nils Petter Gregersen

Gick tillbaka i skogskanten med nötskrikor och korp. Totalt kom vi upp i 23 arter. En över målet! Bra och trevlig start på året. När vi åkte hem kunde vi lyssna på Kerstin W och Svante S på P4 från en intervju om Gamla Linköpings framtid.

GunillaFoto: Svante Söderström

Rödspoven nr 1 2018 samt vårens program

Vårens program för Linköpings fågelklubb finns nu upplagt under aktiviteter.

Senaste numret av Rödspoven, nr 1 2018, kan du läsa här.


Hemsidan 2017

Här kan du hitta bilder och aktiviteter från hemsidan för 2017.


  Senaste
obsarna

(Datumsorterat)Linköping
(Artportalen)

Östergötland
(Artportalen)Kommande aktiviteter
Tisdag 20 februari kl 9.00 Normlösa och Nederlösa
Vi åker en tur över västra slättbygden och tittar efter vinterfåglar. Chans på kungsörn.


Lördag 24:e februari, kl. 9:30 till ca 12:00, Guidad fågelskådning, Stångån och Stångåmynningen
Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping norr om motorvägen. Vi kollar vad som kan uppehålla sig på fälten och i ån, varefter vi promenerar mot åmynningen. Om Roxen är tillfrusen finns det helt säkert mycket fågel i vaken utanför mynningen. I buskar och vassar hittar vi en del småfågel. Med litet tur kommer vi att få se kungsfiskaren som patrullerar ån efter småfisk.
Medtag gärna fika. Ingen föranmälan krävs.Tisdag 27 februari kl 9.00 Tinnerö
Ingemar Ander guidar.


 

Dagledigas program för Våren 2018


Samtliga vårens aktiviteter kan du även hitta under aktiviteter till vänster eller i Rödspoven.LÄS MER OM AKTIVITETER UNDER "AKTIVITETER" OCH "DAGLEDIGA" I VÄNSTERSPALTEN!