Välkommen
till Linköpings fågelklubb!

 

 

 Daglediga 161213

Idag hade vi avslutning för året på Naturcentrum med Lussekaffe. Många kom för att lyssna på Ingemar som visade vackra bilder och berättade initierat om en resa med AviFauna till Senegal och Gambia. Gunilla presenterade programgruppens vårprogram och Ulf Linnell informerade om Skådarhjälpen.

Antecknat av Gunilla

 


Daglediga 161206


Foto: Gunilla Wetterling

Strålande sol, varmt o vindstilla, en perfekt vinterdag i Tokorps naturreservat. Vi gick mot norr genom storskogarna förbi Tokgölen och rastade där i en solig sluttning. Lite skogsmesar här och var men ändå rätt få fåglar. Fortsatte till jaktlagets grillplats och gamla kolarkoja där Svante gjorde upp eld. Vi kände oss kanske mer som jägare än fågelskådare när vi grillade korv på alla upptänkliga sätt och drog historier.


Foto: Gunilla Wetterling

Gick sedan sakta vägen tillbaka till bilarna. När vi var nästan framme upptäckte äntligen Tomas en av våra målarter. Två nötkråkor satt i toppen av ett par granar. Möjligen såg vi också skymten av den andra målarten, en flygande tjäderhona men totalt sett var det ganska fågelfattigt. Vi kom upp i nästan 20 arter på 16 personer.

Antecknat av Gunilla

 


Daglediga 161122Arne Andersson berättade om en resa till Costa Rica som han och Elisabeth gjort i januari i år. Costa Rica är ett av världens fågelrikaste länder och vi fick se vackra bilder på många fåglar med ovanliga namn. Vad sägs om Quetzal, Motmot, Potoo, Trogon m fl. På SOF hemsida finns en förteckning över all världens arter. Quetzal har blivit utnämnd till världens vackraste fågel och Guatemala har den som sin landsart. Costa Rica valde en något utseendemässigt oansenligare art men med kanske vackert läte. Potoon ruvar sitt ägg direkt på en trädstam där den kan sitta helt maskerad och ”häcka” i veckor.

Förutom fåglar fick vi se bilder på djur, fjärilar och andra insekter, vackra vyer från landet, spännande forsränning och mycket annat.

Tack Arne!

Antecknat av GunillaDaglediga 161108

Samling vid Snöbryggan denna första vinterdag. En kungsfiskare underhöll oss med sitt ivriga fiske. Den ena silvriga fisken efter den andra fångades. Två rörhönor simmade innanför utloppet. En stor flock sångsvanar sträckte söderut. Vi gick nu ett fjortontal skådare efter ån ner till E4:an. Stannade vid nedre meandern och tubade mot bron där vi kunde ana ett par smådoppingar. Så var det också, men medan vi tittade i tuben på dem, sam två andra över ån betydligt närmare.


Foto: Gunilla Wetterling

 
Inget annat uppseendeväckande sågs i ån. Vi vände och tog en ståfika på vägen. Tillbaka vid Snöbryggan såg vi en vacker forsärla som satt vid utloppet. Gick vidare till fallen vid Tekniska Verken där vi kunde njuta av två strömstarars födosök. Ett par rödhakar pilade runt i buskagen.
Vid matningen vid Göta lantmän hade vi bl a två bofinkar. Nu var vi rätt så nöjda med skådningen men bestämde oss för att även åka ut till åmynningen.


Foto: Svante Söderström

Jonathan hade antecknat sedda arter och fick dem till 27. Vi kunde fylla på med en del andra vi sett och öka på till dryga 30. Men med vitfågel, rovfåglar och diverse änder var vi snabbt uppe i 46. Hörde också spillkråka och såg en duvhök som attackerade änder! Sista obsen blev en bergfink. Bra utbyte en sådan här vintrig dag!
Antecknat av Gunilla

 


Daglediga 161018


Vissa samåkte andra mötte upp direkt vid Naturum Tåkern. Vi blev ca 20 personer som vanligt. Intresset är stort och humöret glatt! Trevligt! Dessutom tur med vädret svag vind, varmt och med solen som stack igenom molnen stundtals.
Började att spana av vattenytan från tornet. Många änder, skrak, gäss och svanar sågs. En havsörn flög lågt över, vilket av någon anledning inte vållade någon panik. Det mest spektakulära var skäggmesarnas svärmning över vassarna. Klungor på ett tjugotal mesar gick upp i svärmar över vassen, ivrigt pingande och drog sedan vidare. Vissa flockar lär flyga iväg och kolonisera andra vassar. Vi såg väl ett hundratal skäggmesar.
Vi gjorde ett försök att gå över våtängen nedanför för att eventuellt få upp en dvärgbeckasin. Så blev det inte, utan vi åkte vidare till Ramstadbron och fikade där samtidigt som vi skådade över fälten.


Foto: Gunilla Wetterling

Stora flockar gäss kom inflygande till sjön. Sädgäss sågs beta på håll. Tre fjällvråkar seglade högt mot Omberg. En mörk rovfågel ställde till lite rabalder. Den hängde med vingarna precis som en brun glada. Dock för sent på året för denna art. När den slog sig ner i toppen på en tall långt bort talade dock allt för att det var en ormvråk. Lite konfunderade var vi dock.
Nästa stopp var Stora Lund vid Vättern. Solen sken och det var riktigt vackert över sjön och med vackra höstfärger mot Omberg, när vi tömde det sista i vår matsäck. Vi gick en promenad över ängarna med lite kvitter här och var. Inga rariteter eller någon sångfågel som dröjt kvar. Avslutade nere vid klipporna med en lång palaver om vilken av alla hålor vi såg, som var Rödgavels grotta. Grottan ligger mitt emellan Stocklycke hamn och Ellen Keys. Skiljdes åt efter en som vanligt mycket trevlig dag.
Antecknat av Gunilla W


Daglediga 161003


            

Foto: Stig Holgersson, Skärsnäppa 


På dagens program stod en tur ut på maderna till Stora tornet. Vi var ett femtontal som samlades vid Nybro. Det var rejält blåsigt men strålande sol ute på plattformen. Stora flockar av gäss kom inflygande från alla håll. Ett tiotal sångsvanar låg på vattenytan. Vi såg bl a bläs-, sked-, stjärtänder och salskrake. Två havsörnar oroade. Några större strandpipare, kärrsnäppor och brushanar rastade nedanför.
När fingrarna började stelna till och när alla kor hade varit nere och druckit vatten gick vi ut mot Stora tornet.


Foto: Lena Hallberg

Det var helt torrt på marken och fina vadarstränder. Jag valde att gå nära stranden med hunden för att undvika korna. Såg strax en vadare som såg annorlunda ut. Med tubens hjälp, en skärsnäppa! Orangegula ben skilde mot kärrsnäppans svarta, annars var den ganska lik en kärra. Den ska ju inte alls finnas här utan långt ut på havsskären vid denna tid. För något år sedan var det visserligen en vid Glan. Alla kom och fick se den och jag larmade. Vi gick vidare till tornet och fikade där i sol och lä. Riktigt skönt!


Foto: Lena Hallberg

Skådare började strömma till och Olof Hjelm meddelade att skärsnäppa är en ny art för Linköping. Wow! Ute vid Röudden på en revel såg vi två kustpipare. Vi gick utåt för att se bättre men då hade de dragit. Stötte upp en beckasin som efter lite funderingar bestämdes till dvärgbeckasin. Vi försökte hitta den igen, där den gick ner, men lyckades inte.
Efter några timmar på sjöängarna med en riktig raritet i bagaget och med en vacker och annorlunda vy mot Linköping, var vi mer än nöjda och avslutade utflykten.

Antecknat av Gunilla Wetterling


Daglediga 160920


Foto: Gunilla Wetterling


Denna härliga septembertisdag med sensommarväder samlades vi vid Sättuna och gick ut till plattformen. Oerhört uttorkat i viken. Nästan inget vatten alls i södra delen. Inga vadare men gott om änder som gräs-, sked- och bläsand, kricka, dessutom skäggdopping och en hona salskrake. Havsörn på trädet vid tornet som vanligt och tornfalk ryttlade över maderna. En ung brun kärrhök och även en hona blå kärrhök sågs. Men det som intresserade oss mest var en svart kråka. Svartkråka eller ung råka var frågan. Den var långt borta och svårbestämd. De flesta fick den dock till svartkråka då näbböversidan var krökt. Den sällskapade inte med några andra fåglar.
Vi åkte sedan till Härnaviken, parkerade hos Westers och gick mot Sjövik på cykelvägen och via en passage i inhägnaden ut på strandängen. Började med fm fika. I strandkanten flög en vadarflock. Räknade till 150 brushannar och 15 kärrsnäppor. Följde strandkanten söderut. Gott om ängspiplärkor och en rödstrupig sågs och flög över oss med sitt spetsiga läte. Alf upptäckte prutgåsen som rapporterats ett par dagar tidigare. Den gick helt för sig själv långt upp på stranden. Alla andra gäss låg på vattnet. I strandkanten gick även en rödspov islandica som fortfarande var lite röd på halsen.
Avslutade dagen vid Stångåmynningen. Gott om rovfåglar över fälten mot staden. Vi såg ormvråk, sparvhök, havsörn och två vackra nyanlända fjällvråkar. I ån flög en kungsfiskare och ute vid tornet upptäckte Ingemar några skäggmesar.

Antecknat av Gunilla W

 


Häradskär 12-13 september 2016 med Daglediga.


Foto: Ulf Linnell


Deltagare: Else Sundin, Jussi Tranesjö, Ulf Linnell, Margareta Pilemalm, Christer Johansson och Gunilla Wetterling.

Vi åkte från Linköping kl 5.30 till Fyrudden. Kom fram dit samtidigt med båten kl 7. Inkvarterade oss i Fyrvaktarbostället och gick direkt upp på berget och började skåda över havet. Lite tunt på sträckande fågel. Mest ejdrar men en och annan mindre flock sjöorre. En liten vadarflock flög runt holmarna, men när de slagit sig till ro artade vi en kustsnäppa, några spovsnäppor och ett tjugotal kärror. Gick sedan och strosade på ön och letade skulkande rariteter i snåren. Ärtsångare, svarthätta, grå flugsnappare sågs vid Alkärret. Lite kungsfågel och bofinkar men mest sädesärlor för övrigt. En sträckande mörk ung bivråk vållade lite huvudbry, då den var mycket lik en ormvråk på håll. När den kom rakt över huvudet på oss såg vi den bandade stjärten, klar gul näbb och inget bröstband och då var den klar.
Tog sedan lunch, vilade och ett dopp vid bryggan. På eftermiddagen gick vi till taigatorget. En bra stig var röjd genom björnbärssnåren norr om alridån. En storspov och lite vadare vid havet annars lite fågel. Tillbaka till havsskådning. Skön kväll men inte så intressant över havet. Åt gemensam middag och la oss tidigt. Vacker stjärnhimmel!


Foto: Margareta Pilemalm


Vid soluppgången stod de flesta redan och skådade ut över havet. Varmt och vindstilla. Förutom alla ejdrar, skarvar och skrakar såg vi en kustpipare och några bläsänder. I buskarna vid bron bräkte några bergfinkar och betydligt fler kungsfåglar hördes. Tyvärr ingen tajgasångare. Havsskådade lite till. Jussi upptäckte en ung strandskata på Tärnskär och Ulf ett par kustlabbar på utterklabbarna. Ute på havet låg tusen ejdrar i en jätteflock. En tur runt ön gav inte så mycket fågel men oerhört vackra vyer över hav och skär. Lunch, vila och bad igen. Margareta och Gunilla gick ner till östra stranden där Margareta sett skärpiplärkor och vi kunde se två på närhåll. Där stod också en myrspov.
Klockan 15 lämnade vi ön i riktig sommarkänsla. 27 gr uppmättes i Söderköping.
Kostnad båt 150 kr /tur, rum 300 kr dygn och bil 100 kr. Totalt 700 kr.

Antecknat av Gunilla Wetterling
 


Daglediga 160830 - Visingsö


Foto: Ingemar Ander


Säsongens första utflykt gick till Visingsö i strålande sommarväder. Vi var 8 personer som tog morgonfärjan över i tre bilar. Vid kyrkan mötte Rüdiger Kasche upp och guidade oss förnämligt hela dagen med sina outsinliga kunskaper om Öns fågelliv.
Första stopp blev vid fälten på Rökingevägen. Där rastade ett hundratal kanadagäss och mitt bland dem även en mycket vacker stripgås, ljusgrå med klargul näbb och stripor på det vita huvudet. Rüde kallade den spritgås kanske för att en bonde intill vägen hade en odling av vodkaflaskor. Vi åkte ner till Rökinge hamn och tittade ut över blåsigt Vättern. En stor flock vitkindade gäss rastade på vattnet. Vidare norrut till Erstadkärret. Länsstyrelsen har i sommar restaurerat våtmarken och pumpat in vatten då det nästan varit torrlagt. Ont om vadare men gott om tornfalkar, inalles sex stycken.
Nästa stopp blev vid granplanteringen vår vanliga fikaplats. En hona blå kärrhök jagade över västra fälten och på andra sidan rastade ett hundratal ljungpipare. Efter kort fika gick vi ner till västra stranden. Gårdagens oväder hade dragit ner en hel del vadare men antingen hade det vackra vädret eller blåhöken fått dem flyga vidare. Vi såg endast två strandskator.
Efter avspaning av västra sidan fortsatte vi till golfbanan och östra sidan. Rätt så tunnsått även där men trevlig promenad på gräsfälten och sandstranden. Som sista stopp tog vi tornet vid Erstadkärret. Bland kanadagässen hittade Gunborg en prutgås. Kul! Skedänder, krickor, gräsänder och bläsänder låg på vattnet men märkligt nog inga vadare där.
Vi avslutade en trevlig och glad utflykt med en god lunch på Braheskolans hotell och konferens.
Antecknat av Gunilla W


Nytt nummer av Rödspoven


Foto: Stig Holgersson


Läs det senaste numret av medlemstidningen Rödspoven här.

 


Daglediga 160607


Foto: Svante Söderström


Säsongens sista utflykt gick till Motalas naturområden Staffanstorp och Sjöbo-Knäppan i strålande väder. Vi var 23 personer som samlades vid Staffanstorp. En rosenfink välkomnade
oss där med sitt "pleased to meet you". I en damm intill hade det setts ett par mandarinänder, men de hade antingen flyttat eller gömde sig i säven.
Vi gick en underskön promenad i reservatet. Naturen påminner mycket om Österlens backar. Riktigt pastoralt med betande får.


Foto: Svante Söderström


Bland sångarna var svarthättan i topp. I dammarna sågs ett par rörhönor.
Tillbaka till bilarna fikade vi och åkte sedan i lång karavan till Sjöbo-Knäppan. En rosenfink sjöng även där. Vi gick en runda efter Borens strand till gångbron över Motala ström och tillbaka via en gammal varggrop och torpet Sjöbo. Vacker och omväxlande natur. Avslutade med en spångad runda i kalkkärret i Knäppanviken. Gott om orkidéerna vax-, ängsnycklar och flugblomster. Motala är bara att gratulera till dessa naturområden alldeles i stadens närhet.
Klockan blev 12 och vi tog oss till hamnen, där det var full aktivitet när alla cykellopp nu förbereddes. Vi åt lunch på Hamnkrogen innan vi skildes för sommaren. Gunilla blev hjärtligt avtackad.
Antecknat av
Gunilla Wetterling

 


Daglediga 160517


Foto: Ingemar Ander


Roxen stod på programmet. Vi var 20-talet skådare som gick ut till Sättunaplattformen tidigt på morgonen. Flera gulärlor flög runt på maderna. Där ute kryllade det av vadare framförallt i åmynningen. Det var främst honor av brushane, en och annan rödbena, en grönbena och ett par mosnäppor. En ensam kärrsnäppa strosade runt. Tre vackra hanar av årta låg i mynningen. Av änder såg vi skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, och knipa. En vitkindad gås låg ensam i viken bland grågässen. Flera rödspovar härjade runt. De låter som en motor som inte vill starta. En vacker adult dvärgmås satt på en sten. Lena såg en tärna som hon undrade över men i all aktivitet i tornet missade vi andra den. I lugn och ro hemma insåg hon att det var en kentsk tärna. Den larmades också dagen därpå. På stigen tillbaka hörde vi plötsligt några knarrningar av kornknarr.
Fortsatte till Nybro. Kul! Från parkeringen hördes två näktergalar. Vid sommarstugorna gick en svartsnäppa nära med en vacker årta intill. Fikade ute vid plattformen och skådade in mot Härnaviken. En gluttsnäppa och två strandskator sågs bl.a.
Vidare till LFK-tornet. Där gick ytterligare gluttsnäppor. En härmsångare sjöng kort innan den flög iväg. Annars relativt tyst på sångare. Några hann se en snabbt förbiflygande lärkfalk.
Det blev en härlig ganska vindstilla och varm förmiddag med mycket fågel och nöjda skådare som skildes åt vid lunchtid.
/Gunilla Wetterling.


Foto: Gunilla Wetterling


Rapport från Dagledigas utflykt till Häradskär 9-10 maj 2016
Läs Gunillas anteckningar om uflykten till Häradskär här.Dagledigas resa till nordvästra Skåne den 17-19/4 2016
Tio personer och en hund for till Skåne för att skåda fågel. Här är en länk till reserapporten.


Skådning vid Hasslarps nedlagda sockerbruk


/Ingemar Ander

 

 


Daglediga 160503
SMHI hade några dagar innan varnat för kraftigt regn och blåst. Istället blev det en strålande första sommardag och vi var många som ville följa med, totalt 26 personer. Utflykten gick till Västra Hargs lövskogar och där utgick vi från hembygdsgården. Vi gick uppför backen till gården Bo och lyssnade på svartvit flugsnappare, lövsångare och bofink. Vidare söderut och där såg vi en brun kärrhökshane över sjöängen. Trädpiplärkor drillade i träden på många ställen. En buskskvätta skymtade på långt håll.
Vi strövade genom ett pastoralt landskap med många blommande vårblommor, framförallt stod vitsippor i alla backar och lös i solen. Ulf hörde en göktyta på håll. Vek av från vägen och gick genom en tätare vegetation till en utsiktsplats över sjön Aren. Gärdsmyg sjöng och en enkelbeckasin spelade. Det blev tidig fm fika då platsen inbjöd till det, solen värmde och tröjor åkte av. Dock ont om fågel i sjön.


Foto: Lena Lindeberg


Vi gick vidare över en spång till andra sidan sjön. Buskskvätta hördes sjunga, men vi såg den inte däremot några steglitser. Vi hade laddat ner Kulladals karta över området och följde sedan en fin stig mot norr. En rödstjärt sågs och rödhakar sjöng. Uppe på högsta höjden fanns ett fågeltorn och en rastplats. Vi vilade där och bättrade på vätskebalansen. Från tornet såg vi en sångsvan på bo, ett par fisktärnor fiskade över sjön och några krickor sågs även.
I den högstammiga skogen hörde vi grönsångarens tju tju tju och sedan den klirrande sången från flera. Plötsligt kom en liten grävling springande rakt över stigen helt nära till hundarnas och vår förtjusning.
När vi kom ut i de öppna hagarna igen, åt vi vår lunch vid en fin rastplats. Fortsatte på stigen över ängarna och tillbaka till Bos gård. Det blev en fantastisk härlig promenad på några timmar och som de flesta nog vill göra om.
/Gunilla


Rödspovens dag
Lördag 23 april arrangerar LFK i samarbete med Ögof och Linköpings kommun Rödspovens dag vid Svartåmynningens naturreservat. Kom och lär dig mer om rödspoven och reservatets fåglar! Möt inventerare och kunniga guider. Var med och tävla om hur många fåglar vi kan se! Vi finns på plats mellan kl 09-12 i Nybroplattformen. Du kommer när det passar dig. Kontakt: Peter Berry, 0705573575, peter.berry1983@gmail.com

 

 


Daglediga 160406


Foto: Ingemar Ander (från tidigare utflykt)


Tidig avfart kl 4.30 till Kärnskogsmosse i grådis. På vägen ut mot mossen stötte vi, som första bil, upp en trädlärka och en morkulla på vägen. Två skogshöns flög också upp men vi hann inte se vad det var, orre eller tjäder?
Väl uppe på Bergön kunde orrar ses och höras i gryningen. Allt fler kom inflygande och totalt räknade vi till 32 orrtuppar men inga hönor. Ljungpiparens vemodiga flöjtning hördes, men tyvärr var inga uppe i spelflykt. Tranor trumpetade och gick också på mossen. Vid 7.30 bröt vi upp och tog nedre vägen tillbaka. Stannade vid sjöarna men såg inga lommar men ett par bläsänder. Vid Skönnarbo letade vi forsärla utan resultat. Hörde sedan av Gerd och Bengt att ett par fanns vid nedre utloppet.
Vi åkte vidare till Trolleflodskogen där vi så klart ville se tretåig hackspett. Hörde olika trastar i skogen. Speciellt flera lockande och skönsjungande dubbeltrastar. Några nötskrikor hade konstiga läten för sig. En svartmes sjöng, men ingen tretåig hackspett och ingen järpe. En överflygande mindre korsnäbb lockade och snart även två större. Mycket trevligt att höra skillnaden i lockläten!
Höll en fin tyst minut för bortgångne Leena inne i täta skogen. Fikade i hagen nere vid vägen och åkte hemåt med sikte på mindre strandpipare och fjällgås vid Härnaviken och Nybro. Såg dock ingen av dem och dagen kanske kännetecknades av alla dippar, men så blir det ibland. Det blev ändå en fin och trevlig dag.

/Gunilla WetterlingDaglediga 160315


Foto: Lena Hallberg

Ett 25 tal skådare samlades vid Nybro. Vi gick ut till plattformen och spanade då o då ut över den öppna vattenytan, som idag sträckte sig ut till plattformen. Vigg, knipa, storskrake, salskrake och skäggdopping sågs. Från plattformen såg vi även ett tiotal bläsänder och än fler krickor. En havsörn tronade i trädet vid yttre tornet. En fjällvråk satt i en buske på långt håll och på maderna var det gott om vipor och starar.
När vi var nöjda åkte vi till Sättuna och spanade av därifrån. Fyra havsörnar, förmodligen i två par satt ute på isen. Vi intog vårt fika och mitt i det kom ett larm från Nybro. Fyra mindre sångsvanar hade gått ner i viken. Vi bestämde oss ganska snart för att åka tillbaka och titta på dem. Det blev en väldigt vacker obs och livskryss för många. Även ett tiotal bläsgäss hade gått ner i viken.
Till sist åkte vi vidare till Kungsbro med flera skäggdoppingar och ett par hägrar Endast huvudet stack upp ur säven och de såg lite märkliga ut.
Antecknat av Gunilla W

 


Daglediga 160301


Foto: Johan Björner

Vi samlades vid Vadstena slott. För dagen förstärkta med fyra studenter från Valla folkhögskola. De skulle studera fågelskådare och vi fåglar. Vadstenaviken hade fryst under natten. Vid Naddö brygga var lite öppet och där såg vi den nyanlända gravanden och några par bläsänder. Det var gott om gäss både i vattnet och i luften. Men vittruten var borta. Ingen har sett den på några dagar. Månne en havsörn varit framme??
Från reningsverket gick vi bort till bron över Mjölnaån. Intressant område ur fågelperspektiv och obekant för de flesta. Inga större överraskningar idag, förutom en liten rödhake, som gladde oss.
Vidare mot Svälinge. En vacker fjällvråk och ringduvor sågs efter vägen. Vadstenagänget mötte upp där och vi var nu 25 skådare som fikade vid tornet och spanade ut över Tåkern. Många änder i råkar men på långt håll och i motljus. Såg några havsörnar och Alice upptäckte en pilgrimsfalk i en buske på andra sidan. Även ett par tranor sågs på håll. Gick tillbaka efter kanalen och lyssnade efter skäggmesar, som Vadstenasällskapet hört, men som gömde sig för oss.
Nu var det gäss som gällde. Gunborg o Gunilla hade rekat dagen innan och visste att de fanns vid Källstad gård. Stannande vid stallet där och lyckades ta oss ur bilarna utan att skrämma dem. Dock kom strax en havsörn, som drog upp hela flocken, men de gick snart ner igen. Vi såg nästan 1000 sädgäss, många grågäss och kanadagäss, ett antal bläsgäss och några spetsbergare.
Lunchrast vid Ramstadbron. Sol o fint men svidande kallt i vinden. Vi kröp ner i skydd vid Disevidån. Inga fåglar här, inte ens en sånglärka. Körde sedan över fältet till Gottorp, där vi såg en stor flock med skogsduvor. Alla gulsparvar som varit här i vinter var borta.
Avslutade i Hästholmen där det var gott om gräsänder och sothöns. Såg också ett 20 tal skäggdoppingar bort mot stranden vid Ellen Key. Skildes nu åt efter en som vanligt mycket trevlig dag.

Gunilla Wetterling

 


Daglediga 160216


Foto: Staffan Carlsson

Alla, dvs över 30 daglediga skådare, samlades vid Östra Skrukeby kyrka. Härligt vinterväder; sol, vindstilla och ett par minusgrader. Vi gick vägen mot Hamra udde och slog oss ner i en skogsbacke för fika. En stor flock gulsparvar flög upp från en åker, för övrigt bara gott om kråkor. En trolig fjällvråk sågs sitta i ett träd, tyvärr i motljus. Vid udden var det mestadels tillfryst efter senaste nätternas kyla och därmed ganska ont om fågel. En flock med småfågel försvann ner i vassen, var det sparvar eller vinterhämplingar? Vi lyckades inte artbestämma dem, men de lät som sparvar. Isen råmade ibland riktigt kraftigt.
På tillbakavägen såg vi en havsörn flyga över på avstånd. Tillbaka vid kyrkan åkte en del hemåt. Övriga fortsatte runt Roxen. Vid bron över Motala ström låg en hel del vigg o knipor. Gott också om dovhjortar på fälten runt Grensholms slott, c:a 400 uppskattade vi dem till. Vid Gibraltaravfarten stannade vi till för att leta korsnäbbar, som brukar finnas där bland lärkträden.


Foto: Staffan Carlsson

Efter ett tag hördes deras kippande och vi hittade en större flock, som klängde bland kottarna. Riktigt vackra fåglar! En hel del grönsiskor såg vi och även ett par talltitor.
Tiden gick och vi åkte nu ner till Kungsbro och åt vår matsäck i värmande sol vid strömmen. Ett antal gäss flög in mot bakomliggande fält, vilket var lovande för eventuella observationer av rapporterade spetsbergsgäss.
Långt utanför satt två havsörnar på iskanten. När de flyttade på sig drog de upp hundratals vigg och knipor från vattenytan.
Vi bestämde oss nu för att se om gässen gick på fälten mot Ljungsbro, som de gjort de senaste dagarna. Vi hade tur för där sågs en flock med grågäss och ganska snabbt gick det att urskilja ett par lite ljusare, spetsbergsgässen. Karakteristiken som mörkare huvud, mindre mörk näbb och skära ben, såg vi sedan bra i tubkikarna.
Alla åkte nu hemåt mycket nöjda efter en fin skådardag.

Antecknat av
Gunilla

 


Daglediga 160119


Foto: Hans Grunditz

Idag besökte vi två matningar på Tinnerö. Vädret var kallt, vindstilla och lite disigt. Vi utgick från Smedstad dammar där vi tittade på strömstaren, som satt under gångbron där det fortfarande var lite öppet vatten efter kylan. Mycket orädd och fantastiskt rolig att titta på.
Fortsatte till matningen inne på koloniområdet. Många koltrastar, hackspettar och nötskrikor sågs, förutom gulsparvar, pilfinkar och domherrar. En frusen rödhake hankar sig fram.
När vi gick tillbaka kunde vi avnjuta en stenknäck med sin kraftiga näbb.
Vi åkte sedan vidare till kommunmatningen vid Fröberget. Den sköts av ett antal Daglediga. Fröberget är ju ett passande namn för torpet, då 5 stora matningslådor är fulla med frödelikatesser.


Foto: Hans Grunditz

Trots det massiva utbudet är det mest pilfinkar. Vi räknade till 8 vanliga arter.
Snabb fikapaus i minus 10 gr. Därefter gick vi en trevlig runda i Tinnerö eklandskap, på väl upptrampade stigar, och i härligt vintersoldis. Underbart vackert!
Fåglarna var få, endast ett par blåmesar och kungsfåglar.
15 nöjda skådare skiljdes sedan åt vid Fröberget.

Gunilla Wetterling

 


Daglediga 160105


Foto: Hans Grunditz

Dagledigas första träff för i år var vid Snöbryggan vid Stångån. 23 fågelsugna strålade samman i bitande kyla denna vackra vinterdag med sol och glittrande rimfrost. Kungsfiskaren visade upp sig fint vid Reningsverkets utlopp. En rörhöna simmade inne i bassängen tillsammans med många gräsänder. Både skrattmåsar och fiskmåsar flög över ån. Det ångade rejält från reningsbassängerna och det blev svårt urskilja en forsärla. När kylan började tränga igenom våra värmelager gick vi till matningen vid Lantmännen. En pilgrimsfalk flög förbi och vid Kallerstadbron kom två lågsniffande kungsfiskare över oss.
Vid matningen såg vi sparvar mesar, grönfink, flera bofinkar, steglitser och grönsiskor. Vi letade efter en järnsparv, som setts där och till sist kom den också till fågelbordet. Mycket ovanligt att se järnsparv vid våra breddgrader så här mitt i vintern.
Vi gick nu tillbaka nedströms ån för att leta smådopping. I ogrässnåren såg vi en del gråsiskor på nära håll. En ormvråk svepte förbi över våra luvor. Ytterligare en kungsfiskare satt vid meandern. Plötsligt ploppade en smådopping upp och strax intill fler. Totalt fyra stycken. Mycket trevligt. Tillbaka vid snöbryggan kom en överflygande forsärla, avslöjad av lätet.
De flesta tog nu bilarna ut till mynningen. En död räv låg lite makabert i vägkanten. På fälten satt en havsörn, helt majestätiskt.
Isen hade lagt sig över hela Roxen och det var bara lite isfritt vid själva mynningen. De enorma andfågel flockar som setts för ett par dagar sedan var borta. Vi såg någon enstaka salskrake, storskrake, knipa och vigg. En storskarv satt och tryckte i vassen.
Kylan gjorde sig påmind igen och vi bröt upp för denna gång. De tappra som härdade ut kunde till sist belönas med en varfågel.
Gunilla Wetterling


Foto: Hans Grunditz

 


Dagledigas program för våren 2016

Du finns dagledigas program för våren 2016 upplagt på hemsidan under daglediga i vänsterspalten.

 


Hemsidan 2015

Här kan du hitta bilder och aktiviteter från hemsidan för 2015.


  Senaste
obsarna

(Datumsorterat)Linköping
(Artportalen)

Östergötland
(Artportalen)Kommande aktiviteter

 

Hela hösten program

Läs dagledigas program för hösten 2016 här.

Samtliga höstens aktiviteter kan du även hitta i Rödspoven eller under aktiviteter.LÄS MER OM AKTIVITETER UNDER "AKTIVITETER" OCH "DAGLEDIGA" I VÄNSTERSPALTEN!