Välkommen
till Linköpings fågelklubb!

 

 


Daglediga 181218Foto: Nils Petter Gregersen


Årets sista träff gick av stapeln på Naturcentrum. Vi besökte först Margareta Pilemalms fina matning nedanför Belvederen. Jämfört med egna matningar var det artrikt här. Vi såg pilfink, talgoxe, blåmes, grönfink, svartmes, nötväcka, entita, sidensvans, stenknäck, koltrast, grönsiska, bofink, rödhake och större hackspett.


Foto: Nils Petter Gregersen

Efter att ha njutit av vackra fåglar gick vi tillbaka till Naturcentrum och bjöds på saffransbröd och pepparkakor och Ingemar visade bilder från Bulgarien. De flesta fotona var tagna vid ett gömsle och en hel del var utsökt vackra. Vi fick även lära oss skillnader på olika lärkor, könsskillnader på t ex härfågel och annat finlir för en skådare.

Antecknat av Gunilla WFoto: Nils Petter GregersenDaglediga 181204Foto: Gunilla Wetterling


Trots blåst och kulen väderlek var vi 38 personer som gick en tur i den vackra storskogen vid Smedshemmet norr om Roxen. Det var tämligen tyst i skogen så till slut tog jag fram mobilen och spelade i turordning, svartmes, tofsmes och kungsfågel. Alla fåglarna kom fram och visade hastigt upp sig och på köpet fick vi en trädkrypare. Fortsatte sedan en sväng ner i Duvedalen. Det hade börjat småregna och blåsa upp så några duvor såg vi inte och inget annat heller. Grillade när vi kom tillbaka. Trots det klena utbytet idag var humöret ändå i topp.

Antecknat av GunillaFoto: Gunilla WetterlingDaglediga 181120Foto: Birgitta Larsby


Stor samling vid Snöbryggan, närmare 30 personer. Intressantaste obs här var en rörhöna vid reningsverkets utlopp. Vi gick uppströms till Tekniska Verken men här var det avspärrat då arbetet med fiskomledning pågick för fullt. Matningen vid Nykvarn var inte heller igång.


Foto: Birgitta Larsby


Vi gick istället nedströms och såg och hörde talgoxe, blåmes, rödhake, gärdsmyg, domherre, gulsparv, steglits mm. Tyvärr ingen kungsfiskare och ingen smådopping. Ja Stångån bjöd inte på mycket denna gång.


Foto: Svante Söderström


Med hopp om att se lite mer fågel åkte vi till Sättuna badplats och blev vänligt mottagna av byborna, när vi invaderade med tiotalet bilar. Ute på Roxen låg massor av änder, bl a flera tusen vigg. Förutom dem såg vi gräs-, brun-, snatter- och bläsand, salskrake och knipa. På andra sidan viken satt två havsörnar i full majestät.

Antecknat av Gunilla Wetterling


Foto: Svante Söderström 


Daglediga 181106Foto: Svante Söderström


En rekordstor grupp på 36 daglediga samlades vid Smedstad dammar. Vi gick en tur på norra delen av Tinnerö. Vid kolonilotterna såg och hörde vi bl a gulsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, rödhake, entita, stenknäck och nötväcka. Rödhaken sjöng så vackert! Gick sedan upp på den gamla militärsophöjden och vidare runt tillbaka. Hade grå- och grönsiskeflockar, större hackspett och gröngöling. Nils-Åke fick syn på en varfågel som flög på ganska hög höjd så det var inte många som hann med den. Tillbaka vid parkeringen fikade vi och halva sällskapet åkte sedan vidare till Nybro.Foto: Nils Petter GregersenVid Nybro gick vi ut på ängarna och Arne C fick ganska snart syn på en flock snösparvar. Alla hann få se dem innan en sparvhök jagade iväg flocken. Det blev livskryss för flera!


Foto: Nils Petter Gregersen


Längre ut såg vi flockar med svårsedda vinterhämplingar, grönfinkar och ängspiplärkor. Vi gick ända ut till tornet innan vi vände. På väg ut hittade Ingemar en död pilgrimsfalk. En juvenil fågel märkt i Finland! Ingemar rapporterar den till Riksmuseet. Innan vi vände kom en 1k havsörn svepande över oss. Klockan hade nu dragit iväg och det gjorde även vi.
/GunillaFoto: Svante SöderströmDaglediga 181025 HäradskärFoto: Svante Söderström


Efter många turer kom en reducerad skara iväg. Vädret har inte varit lämpligt tidigare. Tommy Ljung körde ut oss 12 skådare till skäret kl 7.30. Vi startade skådningen på Bunkerberget, där det var relativt bra lä men tyvärr duggregn till att börja med.

Det sträckte mest alfåglar men även sjöorre och bläsänder. Vi såg även skrak, tordmule, stor- och smålom som sträckte. De flesta på långt håll tyvärr. Fikade på plats.

Därefter gick vi en fin runda på huvudskäret och letade höstrariteter. Skrämde upp en vacker jorduggla. Hörde och såg kungsfågel, gärdsmyg, rödhake, bofink, bergfink, stenfalk, morkulla, sångsvan och sidensvans.

Tillbaka på Stångskär tog vi vår lunchrast. Fortsatte havsskådningen vid fyren. På väg dit kom en annan jorduggla inflygande. Tre alfåglar, en hane och två honor låg nedanför fyren. Flera havsörnar sågs under dagen. Kan ha varit minst fyra. En hona svärta anades långt borta. Förutom alfågelsträck även fina sträck av bläsand. Båten hördes komma och vi gick tillbaka. En varfågel satt fint vid stora mastfoten.


Foto: Nils Petter Gregersen

Nere i hamnen upptäcktes en flock stjärtmesar. Vackra små ulltussar! Lars Åman körde oss tillbaka efter en härlig och trevlig höstdag på Häradskär!

Artlista: Knölsvan, sångsvan, vitkindad gås, bläsand, gräsand, vigg, knipa, alfågel, sjöorre, svärta, småskrake, storskrake, smålom, storlom, storskarv, gråhäger, havsörn, sparvhök, stenfalk, morkulla, fiskmås, gråtrut, tordmule, ringduva, jorduggla, större hackspett, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, stjärtmes, talgoxe, blåmes, varfågel, skata, kråka, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, mindre korsnäbb och domherre.

Antecknat av Gunilla WFoto: Kerstin Wenner


Daglediga 181009Foto: Gunilla Wetterling


Idag skådade vi, 25 Daglediga, vid Sättuna och Nybros plattformar. Det var lite trångt, men vi såg desto fler fåglar. Vid Sättuna dominerade änderna; snatter-, bläs-, stjärtand och krickor. Fem juvenila kustpipare kom insträckande och slog sig ner i viken. En flög pipande över oss senare. En ung blåhök flög borta vid bunkern. Plötsligt svepte en pilgrimsfalk in och snappade åt sig en trolig kricka vid strandkanten. Den slog sig ner i viken kort, men drog snabbt vidare bakom alridån. Det hela var över på ett par minuter, men jag tror alla hann se en skymt av skådespelet. Blev nog dagens upplevelse.

Vid Nybro fikade vi först. Ute vid plattformen kryllade det av femtiotalet kärrsnäppor och även ett par brushanar. En strandskata dök även upp. Av änder låg här också några skedänder. En flock på tjugotalet stjärtänder flög över. Fyra havsörnar satt på yttre strandkanten. En flock härligt vackra bergfinkar gick och födosökte i strandkanten nedanför oss. Steglitser sågs och hördes och så klart ängspiplärkor. En kvardröjande ägretthäger stod i kanten bortåt Berg.

Vi var ett tiotal som också gick ut till Stora tornet. Förutom alla kärrsnäppor såg vi även två strandpipare där. Däremot missade vi den bruna kärrhöken som flög förbi bakom, oss enligt de som stod kvar vid plattformen. Ägretten lyfte och flög bort till skäret vid Gångaren och slog sig ner bland alla skarvarna där.

Efter fyra timmars skådning drog vi hemåt!

Antecknat av Gunilla WetterlingDaglediga 180925
Stora Lund-TåkernFoto: Nils Petter Gregersen


Samling vid Karlbergsplan och sedan vid Stora Lund. Vi blev många och med majoriteten kvinnor, som sågs vid blåsig Vättern men i vackert solsken.

Började skåda uppe på höjden. Bara vitfågel över sjön. Vi såg inga sjöfågelsträck. Däremot gick det en hel del tättingsträck, mest bofinkar. Svårt dock höra locklätena i den västliga vinden. En lärkfalk drog förbi i full fart söderut. Vi gick ner i dalen med många steglitser, finkar och lite mesar. En sen ladusvala svepte förbi. I sydändan av ängen såg vi en röd glada och någon ormvråk.

Fikade uppe på höjdens läsida och åkte därefter till Hästholmens hamn. Där var det gått om vitfågel, någon skarv och två hägar. Högt över Omberg kretsade en sparvhök och även en pilgrimsfalk. Falken drog sig ut över Vättern. Den attackerade en mås och flög sedan ner över vattenytan och försvann snabbt runt udden. De som hann med i svängarna, såg att det var en ungfågel.

Vi åkte nu tillbaka till Stora Lund och åt god och trevlig lunch på golfrestaurangen. En trolig blå kärrhök passerade utanför fönstret! Efter kaffet blev det Ramstadbron. Flera såg två fjällvråkar på väg dit och tornfalk. Vid bron såg vi en och annan ormvråk och en havsörn på håll. En helikopter höll också på att bestämmas som havsörn. Plötsligt kom en stor rovfågel flygande rakt mot oss med kraftig näbb, vitaktig övergump, spretiga fingrar och och ljust fält undertill på vingarna. Den svängde av och försvann mot Omberg. Buden blev flera men övervägande kungsörn. Nils Petter hann få ett par foton. Nöjda över denna fina slutobs åkte vi hemåt.Foto: Nils Petter Gregersen

Väl hemma med rovfågelbok i handen och fotona kom tvivlen. Jag skickade bilderna till rovfågelkännaren på slätten Göran Lindell och la ut på FB-gruppen Artbestämning av fåglar och svaren var eniga: Ormvråk.

Titta själva i bok och på fotona. En kungsörn ska ju ha längre fingrar och minst 6, längre stjärt, näbben var nog svårsedd. Troligen var det en hona, eftersom den var så stor. Storlek och färger är svåra, speciellt mot blå himmel.
Alltid lär man sig något!

Antecknat av Gunilla WetterlingFoto: Nils Petter Gregersen


Dagediga 180911
MörbyslättenFoto: Svante Söderström


Vi samlades vid röda ladan vid Mörby Frälsegård. Ladan höll på att målas så vi flyttade oss längre ner. Flera röda glador var uppe och flög mot öster och en satt på en gren i en tall, totalt fem stycken. Vi såg även tornfalkar, sparvhök, brun kärrhök och ormvråk men på ganska långt håll. Efter en timme bestämde vi oss för att flytta till östra sidan av slätten. Där kom vi mycket riktigt närmare fåglarna och hade turen få se två adulta glador alldeles över huvudet.Foto: Svante Söderström


Precis som man ofta ser dem i Skåne. Även en sparvhök kom sträckande rakt över oss.
Vi kunde studera åldersskillnader på röd glada då vi även såg en ung glada på håll med ljusare buk och huvud och helt rak bakre vingkant. De adulta var ju mörkare och med flera rugghål i vingkanten och även stjärten. Se bild!
Efter ett par timmars skådning och glad samvaro åkte vi hemåt!

Antecknat av Gunilla Wetterling
Dagediga 180828


Foto: Svante Söderström


Roxen och trutdammarna
20 personer strålade samman på plattformen vid Nybro. Ägretthägern hälsade oss välkomna nedanför Berg. Tre skräntärnor satt mitt i viken och flög sedan skränande omkring. Gott om större strandpipare och kärrsnäppor. En gluttsnäppa gick nedanför. Vid gamla tornet sågs sex kustsnäppor och en kustpipare. Lite närmare även en brushane. Två svartsnäppor flög förbi med sitt tjuiitt. Av rovfåglar såg vi tre havsörnar, två unga bruna kärrhökar och en tornfalk. Vanligaste fågeln var kricka, närmare 500 st. Andra simänder vi såg var gräsand, snatterand, stjärtand och bläsand. Snatteränderna redan i sin praktdräkt.
I träden intill hoppade grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, lövsångare, ängspiplärka, hämpling mm
Efter ett par timmar åkte vi till södra dammen vid Gärstad och tittade på trutar. Ganska snart kom det ett större sällskap och några hann kort se en medelhavstrut innan hela sällskapet drog iväg igen mot trutdammen och då gjorde vi det också. Truten dokumenterades med foto.


Foto: Ingemar Ander

Vi möttes av ett par skådare och fick hjälp direkt med en adult tundratrut/silltrut, som sam i dammen. Ingemar hittade strax efter även en juvenil silltrut (fuscus) på en av länsarna. De viktiga tertialerna vid bestämning av trutar är markerad med röd pil på fotot. Annars inga ovanligare trutar. Vi flyttade oss då och tittade mot tippen. På taket stod en kaspisk trut vad vi kunde enas om. Dock ingen medelhavstrut.
Nöjda för dagen skildes vi åt vid lunchtid.
 
Antecknat av Gunilla WetterlingDagediga 180821

Visingsö

Drygt 10 talet skådare samlades vid färjeläget i Gränna. Humöret var på topp med många skämt. Vädret perfekt med svag vind. På ön väntade Rüdiger Kasche och la upp ett förslag på tur som vi så klart accepterade. Först åkte vi söderut och stannade på ett par ställen. Gick ut till Näs slottsruin och tittade ner mot Jönköping där. Vidare norrut till Erstadviken. Lite tunnsått med vadare. Ett antal gåshybrider vitkindad gås x kanadagås stod bland övriga gäss. Det som roade mest var en vattenrall, som gick i vasskanten. Efter lite fika fortsatte vi till norra udden. Även där fågeltomt. Vi avslutade med en god lunch på folkhögskolan och tackade Rüde innan färjan väntade. En mycket trevlig utflykt med glada skådare men få fåglar.

Antecknat av Gunilla Wetterling
Foto: Svante Söderström


Daglediga 180605

Nattsångarturen gick från Sättuna mot Rådsla i fyra bilar och 19 personer. Först hann vi med att titta på svart- och småsnäppa ute vid plattformen. Mycket vacker kväll.
Vi åkte en runda från Grytsjön, Axsjön, Rådsla och Häggetorp. Hörde bara nattskärra på två ställen. Absolut bäst vid Axsjön där också orrar spelade och göken gol. Alla mycket nära. Nattskärran spelade intensivt. De flesta hann också se när den kom flygande över oss. Förutom myggen en perfekt kväll!

Antecknat av Gunilla Wetterling
Nattskärra (fri bild från Pixaby)
Daglediga i Tinnerö 2018-05-29

Läs Ingemars rapport här.Daglediga 180522

Biologiska mångfaldens dag samlades vi vid Nybro. 24 skådare med damer i överskott! Jubel bland damerna! Vi åkte till ett naturreservat vi aldrig besökt förut nämligen Farsbo vid Roxens norra strand. Där gick vi efter stranden på en lummig väg och lyssnade på alla sjungande fåglar; talgoxe, blåmes, nötväcka, ringduva, trädkrypare, svarthätta, trädgårdssångare, lövsångare, grönsångare, gärdsmyg, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, koltrast och taltrast.


Foto: Svante Söderström

Tillbaka till parkeringen fikade vi och åkte sedan till Fröjerums våtmark. Ett 50-tal dovhjortar sågs efter vägen. Från en av småvägarna österut vid Fröjerum hade vi god överblick över vattnet. Många änder gömde sig nog i säven, för vi såg endast gräs- och snatterand. Ett par bruna kärrhökar jagade över sjön. Vi hörde säv-- och rörsångare och förmodligen en trastsångare på håll. Ladu- och backsvalor svepte över vatten ytan. Längre bort efter vägen såg vi ett tranpar med ägg och ungar vid boet. En skogssnäppa satt och varnade på en vassvippa.

På hemvägen gjorde vi även ett stopp vid Härnaviken med nu fina vadarmader. Vi såg dock endast benor och strandpipare och någon strandskata. Värmen gjorde sig påmind och vi tackade för denna mångfaldens dag!

Antecknat av Gunilla Wetterling


Daglediga i Tinnerö den 15:e maj


Snatterandshanne, Frökärret. Men varför blundar han?
Foto: Ingemar Ander


Pdf-version: läs här.

Denna strålande dag samlades sex damer och tio herrar vid Fröbergets parkeringsplats. Originellt nog satt det en rörsångare och småsjöng inne i slånbärsbuskaget vid Fröberget. När vi kom tillbaka efter dagens runda satt den faktiskt kvar! Nötskrika visade upp sig fint vid Fröberget.
Som vanligt inledde vi med att spana över Frökärrets vattenspegel med hand- och tubkikare. Sångsvanparet var kvar, ett flertal gräs- och snatteränder och någon skedand. Bland dykänder fanns förstås knipa och denna dag även vigg, som vi inte sett tidigare i detta vatten. En tärna flög över kärret och vållade litet diskussion vad beträffar arttillhörigheten. När fågeln hade satt sig kunde vi med viss svårighet se att näbbspetsen var svart, och att vingspetsarna gick utanför stjärtspetsen. Med tanke på biotopen hade det naturligtvis varit överraskande med silvertärna!

Bland sjungande fåglar var en av vårens favoriter, den svartvita flugsnapparen nu på plats i åtskilliga exemplar. Vid Rosenkälla lade några skarpörade personer märke till den grå flugsnapparens betydligt mer anspråkslösa sång (om det nu skall kallas så). Nyanländ var också göken som hördes då och då och vid ett tillfälle flög den väl inom synhåll. Trädpiplärkor satt litet här och där och lät höra sin strof, men mer sällan företog någon den karakteristiska sångflykten. Svarthättor och trädgårdssångare musicerade också, liksom förstås lövsångare och grönsångare.
 
Vi kom till Rosenkällasjön österifrån och från vassen hördes barska läten: trastsångare! Tyvärr fick vi inte se den. Det verkade till och med vara två sjungande individer. Då och då rörde det sig bland vasstråna, men fågeln vågade liksom inte visa upp sig för anhopningen av människor. Vissa år har det funnits sjungande trastsångare i närheten av dämmet, men där är det i år mycket mindre vass än normalt, vilket förmodligen gör platsen mindre attraktiv för den vasslevande trastsångaren. Den nära släktingen rörsångare fanns också på plats så sångerna kunde jämföras. Den visade sig stundtals.


Rörsångare vid dämmet                 Foto: Ingemar Ander


Spaning från tornet vid Rosenkälla ut över småöarna gav rödbena, grönbena och drillsnäppa, liksom mindre strandpipare och tofsvipa. Någon skogs¬snäppa gav sig dock inte tillkänna den här gången! Ute bland öarna fanns en hel del skrattmås.
I närheten av dämmet fick vi syn på en ensam skäggdopping ute på Rosenkällasjön. Ett par ladusvalor verkade intresserade av att sätta bo i gömslet strax vid dämmet. Vi vet sedan tidigare att det finns rester av ett bo i gömslets tak från tidigare år.

Totalt noterades 58 arter, av vilka 14 var nya för året. Ackumulerat antal arter för årets vandringar nådde upp till 94. Det är goda chanser att vi slår de 100 arterna vi hade förra året!

Ingemar Ander


Daglediga 180508

Härlig försommardag när vi tidigt drog till Vättern. Vi träffades 12 Daglediga vid Västanvik N parkering enligt Östgötska lokalappen, i lite olika grupperingar. Svante, Lars och Gunilla som kom först gick stigen som började bakom pumpstationen och nästan vid udden vek vi av ut mot stranden. Där gick vi rakt på en lom, som var skarvlik i storlek vid första påseendet och fick in oss på spåret svartnäbbad islom. Det var en juvenil fågel och den låg nära så vi fotade och anlitade fågelbok och allt tycktes stämma. Alla hann till sist se den, innan den lyfte tog höjd och drog norrut. För övrigt var det flera storlommar där i adult dräkt, även stor-och småskrake, drillsnäppa och fisktärna.


Storlom                Foto: Svante Söderström


Det var en trevlig plats att skåda på. Vi gick tillbaka på spången och fikade vid båt- och badplatsen. Fortsatte sedan till den södra parkeringen, som var lätt tillgänglig. Fler lommar sågs där och långt ut mot motsatta stranden låg 5 sjöorrar, en hona och fyra hanar. Passade även på att kolla Odensbergsviken, men såg inget av vikt där.
Illersjö stod på tur. Hörde en sävsångare efter vägen mot plattformen, dessutom gärdsmyg, svarthätta och törnsångare. Från plattformen tittade vi på en fiskgjuses fiskafänge, med mest misslyckat resultat. Den kom mycket nära och gav en ståtlig uppvisning i den svåra konsten att fånga fisk.


Foto: Stefan Westberg

Förutom vigg och knipor såg vi även två svarthakedoppingar. På vägen tillbaka höll vi på att trampa på en huggorm.

Det började bli riktigt varmt och vi åkte upp på Håleberget för att tömma matsäcken och svalka oss. Gick lilla gula rundan där och lyssnade i skogen på all vårsång. Härligt, härligt! Slog oss ner på den öppna sluttningen och tittade på utsikten och där såg vi bl a en pilgrimsfalk och hörde en varnande dubbeltrast. Plockade lite ramslök innan vi tackade för denna fina dag och åkte hemåt.

Väl hemma ville jag lösa mysteriet med lommen och kontaktade Olof Hjelm m fl Jag publicerade även bilderna på FB ”Artbestämning av fåglar” och fick samma svar av alla: 2k storlom. Så här skrev Olof: Ögat är inte frilagt. Ingen halsring. Jämn fin rygg utan vattring. Mörk näbbspets snarare än mörk näbbrygg. Undernäbben rätt rak och inte konvex vilket gör att näbben är ”parallell” och inte dolkformad. Övriga kommentarer gick ut på att ögat saknade vit ring och att det inte fanns någon antydan till halsring. Hoppas alla har lärt sig lika mycket som jag!! Det är ibland svårt med artbestämningar och det finns alltid expertis att ta hjälp av!

Antecknat av Gunilla Wetterling


Reserapport Store Mosse

Läs hela rapporten här.


På lördag den 5 maj är det dags för Fågeltornskampen

Läs mer här på BirdLifes hemsida.

Linköpings fågelklubb bemannar Nybro fågeltorn mellan 05:00 och 13:00. Lagen består av 3-8 deltagare men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Om du vill vara med bland de åtta kan du anmäla dig till margareta.pilemalm@bredband.net. Vi är idag fyra anmälda och hoppas vi blir fullt lag.
Du som vill hjälpa till en stund av dagen, bara titta på, njuta av det sjudande fågellivet eller prata fågel är mer än välkommen. Bara att dyka upp. Väl mött på lördag.


Fjällgäss                   Fotograf: Johan Ekstrand


/Margareta


Daglediga 180417

Idag var det rekord på deltagare, 44 personer, som samlades vid Sättuna den tidiga timmen till trots. Vi fick gå ut till plattformen i två grupper. Vädret var behagligt och med en musik av våtmarksljud; tofsvipor, lärkor, rödbenor och Linköpings rarris rödspov. Enkelbeckasiner hördes tickande från fälten och sågs dyka högt i luften bort mot Kaga. En hona brun kärrhök passerade. Flera ängspiplärkor och några sävsparvar spanades in. Ute vid plattformen såg vi fjäll/bläsgäss mot sommarstugorna. Det var gott om änder framförallt bläsänder. Arne A hittade en vacker ensam hane skedand. Steglitser och hämplingar hördes.
Gässen såg spännande ut så vi åkte sedan till Nybro, där vi först fikade innan vi radade upp oss i lä bakom sommarstugorna och letade fjällgäss. Vi kunde snart se att de var betydligt fler än de 8 som rapporterats. Närmare 20. Den gula orbitalringen syntes tydligt och flera var ringmärkta. Ingemar hittade även en ensam spetsbergsgås i gänget. Den är sädgåsliknande men med skära ben! Kul!


Spetsbergsgås                                   Foto: Stefan Westberg


Vi såg även två par stjärtänder och ett par skedänder, krickor, än fler bläsänder, doppingar, strandskata, rödbena och flera rödspovar.
Ja dagen var lyckad!

Gunilla WetterlingDaglediga i Tinnerö den 10:e april

Pdf-version: läs här.

Äntligen litet vårkänning! Denna återspeglades i antalet deltagare, som uppgick till inte mindre än 30. Den mesta snön var borta, men Frökärret och Rosenkällasjön var fortfarande täckta av is. I kanterna var det dock avsmält och där hittade vi litet änder. Bland nyanlända änder kunde vi i Frökärret se snatterand, kricka och knipa. Dessutom hade vi där även tofsvipa, knölsvan och sångsvan. När vi hade påbörjat vår promenad klev Bo Bergman av vägen och in i betesmarken där han fick syn på en större vattensalamander kravlande på marken, uppenbarligen på väg mot lekvattnet i form av Frökärret. De här djuren är ju inte världens snabbaste så den fick hjälp över vägen för att minska risken att den blev påkörd eller upptäckt av någon bevingad predator, dock först efter att ha blivit förevisad för gruppen. Eftersom den hade kam på ryggen och vit svanssida kunde dess kön bestämmas till hanne.


Den större vattensalamander som hittades. Ryggkam och vit svanssida avslöjar att det är en hanne. Dessa karakteristika skymtas här, men syns bättre under vatten.
Foto: Ingemar AnderNär det gäller tättingar så hade mycket hänt! Sånglärkan sjöng flitigt. Ängspiplärka och sädesärla var det gott om. Bland trastarna hade taltrast, dubbeltrast och rödvingetrast anlänt, och björktrasten som vi inte hade sett sedan början på året hade återvänt efter att ha väntat ut vintern på sydligare breddgrader.
Under och efter kaffepausen vid Rosenkällasjön hördes och sågs skogssnäppor. Isens avsmältning hade lett till att skrattmåsar, fiskmåsar och gråtrut hamnade på årslistan för första gången. Ett mindre angenämt inslag var ett dött vildsvin som flöt i vattnet vid Rosenkällasjöns dämme!
När vi efter återkomsten till Fröberget summerade förmiddagen uppgick totala antalet arter till 54, varav 10 nya för året!


Daglediga spanar efter skogssnäppor        Foto: Ingemar Ander


Ingemar Ander


Den 27:e mars, daglediga vid Tinnerö

Pdf-version: läs här.

Femton personer, varav fem kvinnor, infann sig denna vackra vinterdag på Fröbergets parkerings-plats. Ty vinter var det fortfarande! Solen sken från en klar himmel, det var vindstilla och ca -10° kl. 8 på morgonen. Frökärret var förstås fortfarande tillfruset, men efter att vi lämnat parkeringsplatsen konstaterade vi att två tofsvipor stod på en av holmarna i kärret. Stackare, vad hittar de att äta i detta frusna landskap? Ringduvor tutade från andra sidan Frökärret och en avlägsen bofink hördes sjunga. Både större och mindre hackspett hördes trumma, och vi avvek från vägen över ängen i riktning mot den mindre. Vi kom närmare, men någon riktigt bra ögonkontakt fick vi aldrig. Däremot fick vi för första gången på säsongen se och höra flera grönfinkar i närheten (inne i stan har de varit aktiva med sång väldigt länge). Ett par sångsvanar kom flygande, bara för att finna att Frökärret, deras favoritplats i Linköpings kommun, var isbelagd.


En av tofsviporna i Frökärret           foto: Nils Petter Gregersen

Efter att ha kommit en bit på väg mot Tinnerö gård hörde vi inte mindre än två trummande mindre hackspettar. Riktigt kul! Vidare hittade vi två starar högt uppe i ett träd. Litet svåra att observera var de på grund av motljus, men identifieringen underlättades genom deras läten. Några sånglärkor drog förbi på höjd, uppmärksammade genom sina kontaktläten och nästan litet sång. Några tursamma personer fick dessutom se dem. En ensam trana kom flygande och gick ned på ett fält. Senare hördes flera tranor och ytterligare tre flygande individer kom inom synhåll.
 
Inne i skogen efter vägskälet mot Halshöga hade vi på det vanliga stället kungsfåglar. Den här gången var de dock nästan helt tysta. Att vi fick se dem berodde på att vi erfarenhetsmässigt vet att de brukar vara där. Nästa punkt på turen var 9:40-kaffe vid dämmet, där vi hittade ett bord i solen. Ingen forsärla den här gången, men efter en stund hördes en trädlärka sjunga på avstånd. Kul! De allra flesta i gruppen kunde urskilja den från annat kvitter. En tofsmes visade sig kortvarigt men väldigt bra i vassen i sjökanten och förhoppningsvis lärde sig alla tofsmesens läte.

Litet längre fram stannade vi till för att lyssna på en sjungande trädkrypare, något som man inte hör så ofta.
 
Trots att eklandskapet sannolikt inte var bästa platsen för att kolla vårfåglar var vi i alla fall nöjda med dagens resultat i form av 32 arter, varav tio nya för säsongen i Tinnerö!


Ingemar Ander
Daglediga 180403

Vi utgick från Leonardsberg denna vårliga vindstilla dag. 20 skådare tågade ner till tornet. På vägen flög två tranor upp. Det första vi hörde vid tornet var hämplingar. Ute på vattnet låg två vitkindade gäss bland alla kanada- och grågäss. Gott om framförallt vigg och knipor. Några brunänder och skäggdoppingar sågs på håll. Den mest märkliga obsen var en leucistisk kråka, som tyvärr bara några hann se.
 
Efter en dryg timme åkte vi till Mauritzbergs slott och körde upp på parkeringen på norrsidan av slottet med fin utsikt över fjärden. Det var en fantastisk fin dag, kavlugnt på havet och fullt med fågel. Vi såg hundratalet ejdrar och troligen flera hundra alfåglar som vi även hörde ”sjunga”. Storskrake och småskrake, dykänder, gäss och svan mm låg även utanför. Några strandskator sågs även.


Foto: Svante Söderström
 
Slottsherren kom förbi och var mycket intresserad av våra obsar. Svante vår sociale skådare fick höra en hel del om slottet. Det ägs idag av en finsk fd modebutiksägarinna som förvandlat slottet till ett kulturcentrum och en konferensanläggning.
 
Efter lunchfika på bergskanten och när vi skådat färdigt åkte vi till Betebyviken, där det varit mycket gäss nyligen. Nu var de flesta på väg norrut förmodligen och vi fick nöja oss med en fin varfågel!

De flesta åkte sedan hemåt efter en fantastisk fin dag vid sjö och hav!

GunillaFoto: Svante SöderströmDaglediga 180320

Det var äntligen lite vår i luften när 21 Daglediga samlades vid Nybro. Kanadagässen på maderna hade bytts ut mot grågäss. Förutom enstaka kanadagäss såg vi inga andra gäss än de grå (de kom dagen därpå!). Stora flockar av närmare 100 starar strök runt. Åke hittade en pilgrimsfalk ute på Stora tornets balustrad. Kerstin W upptäckte även två rapphöns. Vid plattformen hände inte mycket mer. Två unga havsörnar strök runt. Gässen gjorde ingen ansats att lyfta? Kändes de möjligen igen som dåliga jägare?Vi fortsatte till Kungsbro och tog fikapaus nere vid strömmen i vindskydd av fiskebodarna. Solen gassade och vi hade svårt lämna vårvärmen. Strömmen höll en stor vak öppen men ändå rätt tunt med fågel; gäss, knöl- och sångsvan och många knipor. Dagen avslutades med tips från Kerstin A om vårens första vipa i vägkanten vid Gillberga.


Foto: Svante Söderström


/Rapport Svante Söderström, antecknat av Gunilla W

 


Den 13:e mars. Daglediga vid Tinnerö

Denna dag låg temperaturen strax över nollan, det var mulet och det kom tidvis litet duggregn. Endast fyra personer (!) valde att utsätta sig för dessa grymma förhållanden i stället för att stanna i sängvärmen. Snön var blöt, halkig och tung att gå i. På vägarna var det rena slasket. Vid Rosenkälla passerades vi av en budbil som i rätt hög fart körde uppför backen och in mot Edhaga. Strax kom den tillbaka, efter att gissningsvis ha levererat något. Föraren stannade till och bad om ursäkt om han hade stänkt ned oss. Han hade helt enkelt varit tvungen att ta ordentlig fart för att komma upp för backen i det slaskiga väglaget. Dessbättre hade det inte stänkt särskilt mycket och vi hade redan förstått varför han hade kört som han gjorde.
När det gällde fågelaktiviteten så konstaterade vi att talgoxarna sjöng flitigt, blåmesarna inte riktigt lika flitigt. Dessutom höll en del gulsparvar på att sjunga upp sig. På avstånd hördes spillkråka och gröngöling. Riktigt trevligt var det att vid Rödberget få se en mindre hackspetthanne som visade upp sig en stund medan vi förtvivlat försökte torka bort imman från glasögonen. Vi fick också se ett par mindre korsnäbbar fint, och vid det vanliga kungsfågelstället hade vi två kungsfåglar som höll till i skiktet närmast marken. Väl tillbaka vid Fröbergets matning fick vi se en ensam entita, som verkade litet däven i det att den satt alldeles stilla i stället för att som normalt fara omkring som en tätting.
Dagen totala artantal blev 20. Rekord om man räknar det som observerade arter per deltagare!Gulsparvshannarna blir gulare för varje gång vi ser dem.
Foto: Ingemar Ander/Ingemar Ander


 Daglediga 6:e mars.

Denna dag skulle vi åka till Söderö för att spana in vårfåglar, som det så vackert stod i planeringen. För ett par år sedan hade vi just denna dag på en utflykt till just denna plats fått se både sånglärka och tofsvipa. Årets 6:e mars uppvisade dock ett helt annat ansikte! Det hade snöat ymnigt hela natten och snön föll fortfarande på morgonen. I det läget hade det varit väl äventyrligt att ge sig ut på småvägar. De tre personer som trots allt kom till Karlbergsplan bestämde sig för att ställa in skådandet i väntan på bättre tider.

/Ingemar Ander


Den 27:e februari. Daglediga vid Tinnerö

Denna dag hade vintern slagit till med -13° inne i stan och säkert några grader lägre ute på landet. Det snöade tidvis och blåste så att det var yrsnö. Trots detta hade femton tappra ställt upp. Vi försökte i möjligaste mån undvika de mest öppna sträckorna, men tar man en runda så är det svårt att klara hela sträckan utan att exponeras för vinden. Vi gick medurs och in i skogen vid stora tallen och ned mot Rosenkällasjön och längs norra stranden mot dämmet. Tack att det var fruset kunde vi gå ute på sjöns is. Borta vid dämmet hade det rapporterats en forsärla, som också hade fräckheten att visa sig för de flesta medan jag själv hade gått längs bäcken litet medströms för att spana efter sagda ärla. Alla andra verkade ha fått se den!! Som tur var det någorlunda lä vid dämmet så vi kunde inta vår matsäck utan att bli alltför nedkylda! Sen var det dags att trotsa vädrets makter och ta sig tillbaka till parkeringsplatsen. Några stannade till vid Smedstad, eftersom där setts en vattenrall, och Rolf och Thomas fick även se den helt kort.

Det bistra vädret gjorde att antalet sedda arter endast uppgick till 13, forsärla och rall inbegripna, vilket är det lägsta antalet så långt. En bottennotering som vi inte gärna vill komma i närheten av i fortsättningen!

/Ingemar Ander


Daglediga 180220


Foto: Nils Petter Gregersen

Vi blev över 30 personer idag inkl Norrköpings- och Motalaskådarna. Detta trots att det var kyligt! Vi fördelade oss i bilarna och gjorde ett första stopp vid Ryttargårdsdammen och tittade på den vackra stjärtandshonan där. Det blev många foton också.


Foto: Svante Söderström

Nästa anhalt var foderlimporna vid Västerlösa ute på slätten. Där mötte även Motalagänget upp. Ganska snart sågs en lappsparv bland alla gulsparvar. Några såg även en snösparv. Långt bort i fonden satt en mäktig havsörn i stora eken. Tips av Göran Lindell! När vi var lagom nerkylda körde vi Hackerydsrundan mot Linköping. Strax efter Hackeryd flög en duvhök upp. Borta vid Egeby såg vi en fjällvråk i vanliga trädet i vägkurvan. Vi körde sakta dit och stannade och gick ur bilarna och kunde njuta av fin närobs när den flög till ett annat träd. Gunilla hörde en mjuk vissling och där satt en snösparv i trädet ovanför! Den flög strax och det var inte många som hann se den.


Foto: Nils Petter Gregersen

Nu tog vi en fikarast vid Björkebergs kyrka. Fick tips om att rapphönsen var på plats vid Nybro och mycket riktigt där satt en flock på 20-talet rapphöns i snön och lät sig beskådas och fotas en stund innan de fann för gott flyga iväg. Vi avslutade också denna trevliga och intressanta vinterdag.

Antecknat av Gunilla Wetterlinga


Den 13:e februari. Daglediga vid Tinnerö

Väderutsikterna för denna dag sade mulet med litet nederbörd. Denna trista prognos till trots hade vi mestadels en glugg i moltäcket och solen lyste igenom. Alltså rätt behagligt! Inte mindre än 26 deltagare hade hörsammat dagens kallelse.
 
Vid Fröberget kollade vi förstås in matningen. Skarpögde Esbjörn upptäckte direkt på en talgboll två stjärtmesar som ingen tidigare hade lagt märke till. Alla fick se dem innan de drog vidare.
 
Marken var täckt med några cm nysnö, varför vi höll oss till de plogade vägarna i området. Även denna dag rundade vi Rosenkällasjön, men medurs denna gång. Micke fick se en varfågel strax söder om Fröberget, men tyvärr hann ingen annan få se den. Det är ju inte mycket att ta miste på, så gissa om vi hade korpgluggarna öppna i fortsättningen!

Fikapaus togs vid dämmet, där vi spridde ut oss för att kunna utnyttja bord och sittplatser. Vid bordet där jag var upptäckte någon en ormvråk som vi dock inte hann ropa ut innan den var försvunnen igen. När vi kommit in i skogsområdet strax norr om dämmet uppmärksammades några korsnäbbar i en grantopp, först en grann röd hanne, men sedan också en hona. Helt tysta bearbetade de sina kottar. Det enda man hörde var ljudet av fallande kottar. Kottarna verkade hållas fast i foten och när de var plundrade på sina frön släpptes de till marken. Givetvis diskuterades den svåra frågan om arttillhörighet: större eller mindre korsnäbb? Nils Petter fick några riktigt fina bilder, av vilka det synes framgå att det var mindre korsnäbb.


Mindre korsnäbb, hanne.               Foto: Nils Petter Gregersen

När vi nästan kommit tillbaka till Fröberget kom två sångsvanar flygande på nära håll, en gammal fågel och en fjolårsunge. Vi funderade förstås på var resten av familjen höll hus. Ungfåglar och föräldrar bör ju hålla ihop så här års, så familjen kan ha blivit splittrad.

När rundan var fullbordad tog vi en sväng till matningen vid Lilla Aska eftersom en del deltagare inte hade varit där tidigare. Strax hördes talltitans karaktäristiska läte och minst två individer kom fram och lät sig väl smaka. På närhåll kunde vi se de ljusare vingfälten orsakade av armpennornas ljusa kanter. Vi belönades också med goda obsar av bl. a. tofsmes och trädkrypare.


Talltita                                     Foto: Ingemar Ander
 
Totalt noterade jag 23 arter och totala antalet arter för våra tinnerövandringar är nu uppe i 31, Lilla Aska då inräknat i området.
 
Ingemar AnderDaglediga 180206

Vi var 15 personer som samlades denna kalla vinterdag med mycket snö. På agendan stod vintermatningar. Start vid Björn Erikssons skogsmatning vid Lilla Aska. Den låg skyddad en bit in i en granskogsglänta. Vi blev överraskade av artrikedomen med förutom de vanliga fågelbordsfåglarna även många tofs- och svartmesar. Tofsmesarna var väldigt pigga och flög runt och knyckte på sin tofs.


Foto: Nils Petter Gregersen

Därefter fortsatte vi till en annan typ av matning i eklandskapet vid Smedstad koloniområde. På vägen dit såg vi en vacker rödhake. Det var gott om gulsparvar och koltrastar vid matningen men inga större sensationer.
Trädgårdsföreningen mitt i staden stod nu på tur. Först fikade vi vid Naturummet. Margareta Pilemalm matar uppe vid Belvederen. Vi letade bo- och bergfink men såg inga, däremot rödhakar och en stenknäck.
Gunilla berättade om en lappsparv hon upptäckt vid Västerlösa och de flesta ville så klart åka och titta på den. På slätten var det kallt och fåglarna satt i träden uppjagade av en sparvhök. Efter ett tag kom dock alla 400 gulsparvar ner på foderlimporna med hönsfoder. Kajor och duvor har hackat hål på plasten och det har blivit en riktig megamatning! Lappsparven var där men svårsedd bland alla nervösa gulsparvar. Det var bara de med tubkikare som kunde se den.


Foto: Gunilla Wetterling
 
En pilgrimsfalk kom svepande och högg en gulsparv. De flesta fåglar verkade inte reagera till skillnad mot hökens attack. Det gick väl för fort.
Plötsligt upptäckte Gunnar en örn på håll. Det var mycket vitt på den. En kungsörn! Snart kom en till också med mycket vita teckningar. En till kungsörn! Därefter kom Göran Lindell och tog ner oss på marken. Det var två unga havsörnar! Det är lätt att missta sig om man inte kollar noga.
Efter ett tag gick kylan in i märg och ben och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla Wetterling

Daglediga 180123

Det var en kall vinterdag när vi, hela 35 skådare, samlades vid Snöbryggan. En verkligt blåskimrande kungsfiskare upptäcktes omgående. I kölddimman bakom lilla bron sågs en rörhöna. När fötterna började göra sig påminda tog vi bilarna till Meandern för att spana smådopping. Vi hade turen att se tre stycken simma över ån och snart ytterligare en. Alla fick nog se denna näpna dopping. Ett år såg vi en storskrake försöka äta upp en smådopping, så de lever nog farligt.


Foto: Svante Söderström

Vidare ut till Stångåmynningen med gott om framförallt vigg, men även knipor, stor- och salskrakar. Tre havsörnar satt på iskanten och många grå- och havstrutar vilade på isen i en enda stor flock. En bergandhona hittade vi också. De är lite svåra att skilja från vigghonor med vit näbbrot, men denna var betydligt ljusare, hade mjukare huvudform mindre nagel och så klart ingen antydan till tofs. Gunilla såg också glimten av en svärta, som sedan tyvärr försvann. Kanske samma individ som förra gången Daglediga var där ute. Fikade vid Jolleklubbens bord och skådade sedan ett tag till. Berganden var nu betydligt närmare. En flock vackra stjärtmesar flög förbi tornet. De flesta var sedan mer eller mindre frusna och vi åkte hemåt.

Antecknat av Gunilla

Daglediga 180109

Vallaskogen väntade i dimman idag. Vi var 22 st som startade från Karlbergsplan med målet att se fler arter än skådare. Möttes av svirrande blåmesar och överflygande mindre korsnäbbar. En hackspett trummade ovanligt ivrigt. Vi letade rätt på den och det var den större. Lite tomt på fågel så vi gick in i skogen och spelade kungsfågel. Fick genast svar med talgoxens vårsång. Vidare mot Gamla Linköping. Spelade kungsfågel igen och en trädkrypare kom flygande. Bytte till svartmes i mobilen och då blev det fart med flera stycken som visade sig fint och sjöng även.


Foto: Nils Petter Gregersen

Fikapaus vid Gamla Linköping med underhållning av flera trädkrypare, även de sjungande. Därefter gick vi in i villastaden och letade de sedvanliga duvorna. I en trädgård satt tre fina turkduvor och i den stora linden tre ringduvor. Några tamduvor flög också bortåt. Triss i duvor!


Foto: Nils Petter Gregersen

Gick tillbaka i skogskanten med nötskrikor och korp. Totalt kom vi upp i 23 arter. En över målet! Bra och trevlig start på året. När vi åkte hem kunde vi lyssna på Kerstin W och Svante S på P4 från en intervju om Gamla Linköpings framtid.

GunillaFoto: Svante Söderström

Rödspoven nr 1 2018 samt vårens program

Vårens program för Linköpings fågelklubb finns nu upplagt under aktiviteter.

Senaste numret av Rödspoven, nr 1 2018, kan du läsa här.


Hemsidan 2017

Här kan du hitta bilder och aktiviteter från hemsidan för 2017.


  Senaste
obsarna

(Datumsorterat)Linköping
(Artportalen)

Östergötland
(Artportalen)Kommande aktiviteter  


 
LÄS MER OM AKTIVITETER UNDER "AKTIVITETER" OCH "DAGLEDIGA" I VÄNSTERSPALTEN!