Fågellokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

Läge:
Ca 2 mil N Linköping. Följ Tjällmovägen norr ut från Ljungsbro och sväng höger in på Hällestadsvägen efter ca en mil. Längs denna väg ligger de olika lokalerna. På vintern och på våren är det inte säkert att alla vägar är farbara. Det går bra att cykla i området och på så vis slippa ta hänsyn till eventuella vägbommar.

Terräng:
Dessa skogsområden är i dagsläget hårt huggna, men det går alltjämt att se de skogsfåglar man kan förvänta sig på våra breddgrader (utan möjligen smålom). Området utgörs av ett tämligen flackt skogslandskap utan större inslag av lövträd. Det finns ett flertal sjöar, gölar, mossar, mindre branter, berg och raviner. Hyggena är många men bestånd av äldre skog finns. Gröna kartan 8FNO och 9FSO ger en bra översikt. Det finns stora skogsmarker att skåda i men av någon anledning är det ett mindre område med Ämten som centrum och en radie på 5 km som blivit allra mest besökt genom åren.

Fåglar:
Tidigt på våren hörs pärl- sparv- horn och kattuggla samt någon gång även berguv. Tänk på att inte vara ute för sent, då skymningen och första mörkertimmen är bäst. Orrspel hörs också men att få se dem spela på någon mosse är däremot svårare. Spelande tjädrar kan påträffas i äldre skogsbestånd och i april kan en vacker vårkonsert avnjutas med storlom, trana, järnsparv, dubbeltrast och trädlärka. Hygget i SV kanten av Ämten brukar vara en bra lokal för trädlärka. Nattskärra hörs i juni och bästa lyssnarsträckan är mellan Grytsjön och Axsjön. September-oktober kan stora mängder ringduva sträcka förbi, liksom några nötkråkor. I november syns kungsörn regelbundet likaså varfågel, gråsiska, domherre och sidensvans. Järpe förekommer sparsamt liksom större korsnäbb.

Ett par tips:
Rösjöberget söder om Rösjön är en bra lokal att lyssna till vårkonserten på och för örnspaning i november-december. I november ses ibland sträckande gäss, sångsvan, stenfalk m.m.

Vindskyddet på norra udden av Halsebosjön. Bra för en rast eller övernattning. Använder du befintlig huggen ved skall du återbringa minst lika mycket. Vindskyddet tillhör Vreta kloster scoutkår.Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken