Fågellokaler


10. Trädgårdsföreningen

Läge:
Centrala Linköping. Lämplig parkering är t. ex. Tinnerbäcksbadet.

Terräng:
Anlagd park. Den bästa delen av parken är området kring utsiktstornet (Belvederen). För den botaniskt intresserade finns många godbitar som tempelträd vid lekparken och tulpanträd vid plantskolan. Området är mycket “lättskådat“.

Fåglar:
Anlagd park. Den bästa delen av parken är området kring utsiktstornet (Belvederen). För den botaniskt intresserade finns många godbitar som tempelträd vid lekparken och tulpanträd vid plantskolan. Området är mycket “lättskådat“.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken