Fågellokaler


11. Tinnerbäcken/Berga/Skarpan

Läge:
I centrala Linköping. Lämpliga parkeringsplatser är Sjukhusparkeringen, Berga kyrka eller Korpvallen.

Terräng:
Området utgörs av mer eller mindre vildvuxen parkmark längs Tinnerbäcken och Smedstadsbäcken. Två dammar är anlagda i bäckarna dels vid Skarpan (Bergadammen) dels vid Universitetssjukhuset (US). För närvarande är dammen vid US den fågelrikaste.

Fåglar:
Trots att lokalen ligger centralt i Linköping finns förvånansvärt mycket fågel i området. I dammarna vid US finns en skrattmåskoloni om 150-200 par och rörhöna, sothöna samt knölsvan häckar i dammen. I buskagen runt bäckarna sjunger näktergalar och sävsångare samt ibland även kärrsångare. I strömfåran nedanför US ses ofta strömstare och vattenrall har övervintrat vid några tillfällen. Horn- och kattuggla liksom stenknäck häckar i ekhagarna.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken