Fågellokaler


12. Stångåns nedre lopp (Nykvarn-Stångåmynningen)

Läge:
Nykvarn: Åk under Tullbron och följ Stångågatan norrut. Ta till höger vid silobyggnaderna. Gå ner förbi slussen och ut på gångbron. Bron och den motsatta stranden söder om bron är de bästa observationsplatserna.
Reningsverket: Gå norrut under ringleden från Nykvarn eller kör Roxengatan från Tornbyvägen ner till ån. Ta till höger innan parkeringen vid motorbåtskaféet. Träbryggan mitt emot reningsverket är utmärkt att stå på.
"Grandungen": Norr om motorbåtshamnen finns en grandunge. Följ Norra Stångågatan norrut från Roxengatan. Parkera vid grandungen och gå längs åstranden norrut mot motorvägsbron.
Stångåmynningen: Kör Norra Oskarsgatan norrut under motorvägen mot segelbåtshamnen. Ta till vänster vid de uppställda båtarna och sedan till höger bakom vallen. Det är ej tillåtet att köra ända ut till mynningen. Parkera vid vindkraftverket och promenera ut till mynningen. Bästa observationsplatsen är fågeltornet vid Jollekubben, men det kan löna sig att gå på vallen västerut.

Terräng:
Vattendrag med ofta stora ytor med öppet vatten vintertid. Mängden öppet vatten beror dels av temperaturen och dels av hur mycket vatten som släpps igenom dammluckorna vid Nykvarn. Vid reningsverket är vattnet alltid öppet. Ett besök lönar sig bäst från senhöst till tidig vår. Området kan nås med bil, cykel eller till fots. Men den som tänker sig att gå ända ut till mynningen får ta god tid på sig.

Fåglar:
De vårar då Svartåmynnningen är frusen kan stora mängder änder samlas i vaken vid Stångåmynningen. På senhösten kan stora flockar storskrake ses här. Havsörn kan ibland visa upp sig över sjön och varfågel ses i området kring mynningen vintertid. Alfågel och vittrut har iakttagits. I ån övervintrar änder (främst gräsand men även vigg och andra mer ovanliga övervintrare som kricka och stjärtand kan förekomma), sot- och rörhöna, häger och vitfågel. Vissa vintrar finns också smådopping och kungsfiskare i området. För dessa arter är reningsverket den säkraste platsen. Pungmes har häckat i området kring "grandungen" och vid Stångåmynningen. Silobyggnaderna vid Nykvarnsparken är lokal för svart rödstjärt.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken