Fågellokaler


16. Tinnerö eklandskap, Rosenkällasjön

Läge:
Tinnerö eklandskap är ett stadsnära område som ligger väster om Berga och Vidingsjö. Lättast nås det med cykel eller bil från de vägar som finns i området. Åk Haningeleden och tag vägen mot Slättbacka vid Korpvallarna (fotbollsplanerna). Åk förbi Ryttartorpet och sväng höger vid torpet Fröberget. På bägge sidor om vägen öppnar sig nu eklandskapet. Bra parkeringsplatser finns ca 200 m in på vägen och vid den nedlagda jaktskyttebanan. Det går också att fortsätta Slätbacka-vägen ytterligare en km efter Fröberget och köra in på området vid skylten mot Rosenkälla. Vid före detta Rosenkälla sjö finns flera platser att parkera på.

Terräng:
Omväxlande skogs- och betesmark. De intressantaste områdena att besöka är de stora ekbackar som finns i området samt lövskogen vid före detta Rosenkälla sjö. I området finns också ett par våtmarker.

Fåglar:
Området hyser en för eklandskapet rik och typisk fågelfauna. De arter som främst drar till sig intresse är olika hackspettar, törnskata, göktyta, skogsduva och stenknäck. För hackspettar är ekbackarna öster och sydöst Tinnerö gård samt före detta Rosenkälla sjö bra lokaler. Vid Rosenkälla ropar ofta sparvuggla under våren och horn- och kattuggla häckar i området.

Rosenkällasjön


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken