Fågellokaler


17. Ekenäs slott

Läge:
Åk väg 35 från Linköping mot Åtvidaberg. Från Vårdsbergs kors är det skyltat "Ekenäs 13" osv. Parkera på parkeringsplatserna nedanför slottet. Buss 539 från Linköping med avstigning "Ekenäsvägen" följt av en promenad om 2 km, är alternativet för den icke bilburne.

Terräng:
En våtmarkslokal som uppkommit genom att sjön Teden har sänkts i ett flertal omgångar. Området betas delvis av nötkreatur och vissa blankvattenområden finns fortfarande kvar i sjön. En jordvall skär av sankmarken mot sydost och kan passeras under försommaren. Senare på säsongen växer den igen och är oframkomlig. Om du går ned till vallen så tänk på att inte passera de områdena som är markerade som privat område. Bästa observationsplatsen är annars från slottsgården.

Fåglar:
Här finns änder som kricka, årta, skedand och brunand. Även brushane, grönbena, vattenrall och småfläckig sumphöna förekommer i våtmarken. Försommarnätter hörs näktergal och andra nattaktiva sångare. Skrattmås, tofsvipa och sothöna häckar allmänt. Grågås, sångsvan och trana ses under flyttning, och bland rovfåglar märks ugglor, ormvråk, brun kärrhök och fiskgjuse


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken