Fågellokaler


Götudden

Läge:
Där Roxen smalnar av i öster ges god översikt över vattnet och sydstranden vid Götens fritidsområde utmed Roxens nordstrand. För att ta sig dit från Linköping åker du runt Roxen mot och förbi Vreta Kloster. Fortsätt norrut förbi Kungsbro, Stjärnorp och Sandvik och sedan österut utmed Roxens nordstrand mot Grensholm. Innan du kommer dit finns en avtagsväg ned mot stranden åt höger där en skylt “Göten 1“ finns uppsatt. Sväng ned där och ta sedan första höger. Följ vägen till dess slut (rakt fram i alla korsningar) och parkera. Gå genom en ekhage ned till badstranden.

Förhållanden:
Lokalen förtjänar främst att besökas då den är bästa punkten för att observera vårsträcket av vitfågel, marina änder och vadare genom östra Roxen. Andra observationspunkter för sträcket finns, men ingen ger den goda överblick som denna lokal gör. Sträcket går ofta ganska långt ut varför tubkikare och viss vana av sträckskådning är nödvändigt. Den huvudsakliga sträckriktningen är österut och observationer av fåglar som flyger åt väster får tolkas som lokala förflyttningar av fåglar häckande i området. Sträcket har uteslutande studerats tidigt på morgonen, från gryningen och några timmar framåt. Sträcket brukar mattas ca tre-fyra timmar efter gryningen. Bäst sträck har noterats då varmluft strömmar upp söderifrån efter en tids sämre väder och vid vindar från ostsektorn. Perioden från mitten av april till mitten av maj har hittills givit bäst utbyte, men beroende på hur säsongen ligger till tidsmässigt och väderleken kan ett besök någon vecka senare ge utbyte i form av t ex arktiska vadare. Ekhagen vid stranden och fornborgen är båda värda ett besök; fornborgen om inte annat för den fina utsikt som ges över Roxens nordstrand. En stig utmed vattnet västerut mot fornborgen utgår från badstranden.

Fåglar:
Runt 20 april har det vid ostliga vindar observerats stora mängder sträckande storspovar. Någon vecka senare brukar en svag topp för måsars och trutars sträck kunna observeras även om dessa kan ses under hela perioden 15 april -15 maj. Skrattmås dominerar men fiskmås sträcker i något mindre antal och ibland kan dvärgmås ses. Även fisktärnor kan observeras sträcka förbi ganska koncentrerat vid ungefär samma tid och sträcket av silvertärna börjar så smått komma igång. Sträcktoppen för dessa ligger annars runt 10 maj. Vid denna tid har vid gynnsamma väderförhållanden också en del (arktiska) vadare visat sig t ex myrspov och kärrsnäppa. Under hela perioden ses sporadiskt mindre mängder marina änder, där sjöorre är mest regelbunden, men svärta, ejder och alfågel observeras också. Vid några tillfällen från slutet av april till början av maj har labb observerats. Årligen observeras dessutom smålom och gråhakedopping. Från ekhagen/strandskogen kan du lyssna till konsert av ett flertal sångfåglar och ofta mindre hackspett. Svarthuvad mås och turturduva har observerats tillfälligt.Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken