Fågellokaler


7. Pålstorp

Läge:
Kör mot Vreta kloster. Den cykelburna kan ta av mot höger precis innan kyrkan. Vägen är skyltad med “Pålstorp 1". Kör in tills vägen delar sig i tre. Ställ cykeln där och gå i den södra hästhagen. Det går också att ta till vänster och fortsätta 100 m mot norr (mot Bergs gästhamn). Rakt upp ligger norra hästhagen. Om du besöker lokalen med bil finns bäst möjlighet att parkera vid gästhamnen i Berg. Observera att denna parkering är avgiftsbelagd.

Terräng:
En intressant höst och vårlokal som består av en kulle som löper från norra änden av Härnaviken till Göta kanal i Berg. Pålstorp ligger ganska strategiskt ur sträcksynpunkt, utsikten är bra och det finns mycket buskar för fåglar att rasta i. Den norra och den södra hästhagen är de bästa områdena. Den norra är tätbevuxen med träd och buskar men på en del ställen öppnar sig vegetationen och sikten är fri ned mot Roxen. Södra hästhagen är mer öppen med nypon och hagtornbuskar. Härifrån är det fri sikt åt NO och V. Söder om denna hage finns ett sommarstugeområde och en äng som vetter ned mot Bergsvägen där utsikten mot S och SV är god. Öster om hagen finns några privata tomter och ett gammalt kalkbrott. I området finns lite större lövträd och buskar (även några lärkar). Vid sjöstranden är det lite mer lummig lövskog med al och sälg. Det går bra att promenera i området men tänk på att hästar betar i hagarna.

Fåglar:
Under slutet av april till början av maj finns det ofta mycket tättingar i buskarna. Trastar, sparvar, "sylvior" och ärlor rastar ofta i större antal och göktyta och någon gång nattskärra kan ses med lite tur. Tornseglare och skrattmåsar jagar ofta i mängd ovanför. Rosenfink och näktergal rastar också och brukar höras sjunga. Pålstorp är även en välkänd lokal för ortolansparv som ofta hörs sjunga i askarna på vägen mellan norra hästhagen och gästhamnen. Stäpphök, aftonfalk, svartpannad törnskata och sommargylling har setts i området.

I början av september fylls åter buskarna med tättingar och det lönar sig att "sparka" i buskarna ända in i slutet av oktober. Kanske är Pålstorp också den bästa sträcklokalen för rovfågel runt Roxen. Under september sträcker vråk om betingelserna är goda. Västlig eller nordvästlig vind verkar gynna sträcket. I oktober kan upp emot 1000 bo/bergfink ses sträcka förbi om vädret är mulet och sikten inte allt för god. Finkarna följer då sjöstranden. Trastar, siskor och ringduvor kan också ses sträcka dessa dagar. En kall och klar morgon i november kan bjuda på sträckande gäss.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken