Rapport Store Mosse 27-28 april 2018

Vi, 26 Daglediga, samlades vid Naturum Store Mosse kl 9.30. Jag gick igenom dagens upplägg, medan vi fikade. Klättrade sedan upp i stora tornet, som hade inalles 4 våningar. Där såg man ut över hela norra delen av mossen.


Foto: Svante Söderström


Det var framförallt gott om tranor. Enstaka enkelbeckasiner hördes ticka och en sågs nära tornet. Hörde märkligt nog inga ljungpipare, men grönbenor och såg och hörde två trädlärkor.


Foto: Nils Petter Gregersen


Vi gick också ut till ytterligare ett torn efter leden Kävsjön runt. Där hördes gärdsmyg, lövsångare, trädkrypare, rödhake, blåmes, talgoxe och trädpiplärka. Vid tornet regnade det och vi såg inte mycket, utan vände tillbaka till Naturum. Vid matningen där hade vi vackra bergfinkar och klargula grönsiskor.


Foto: Stefan Westberg

Naturum var stängt och jag ringde och försökte förgäves boka visning till morgondagen. Precis då kom guiden Dan och lät oss tacksamt komma in och titta. Han hann även berätta en del. Store Mosse är den största myrmarken i södra Sverige. Vitmossa och andra växter har lagrats på i mer än 8000 år och pollenstudier har gett intressant kunskap. En uppstoppad björn, som skjutits nära mossen 2003, lät sig också beskådas.


Foto: Svante Söderström

Lunchen på Haga värdshus väntade och sedan checkade halva skaran in där och den andra åkte till Värnamo vandrarhem för lite vila inför kvällen.
Fågelklubben bjöd på en guidning av Egert Fransson och vi mötte honom vid Naturum. Han berättade initierat om området och fågelklubbarnas arbete att få till stånd leder, torn och information om nationalparken. Vi gjorde en vandring långt ut på mossen till Svartgölen på en spångad led. Där ute fikade vi när solen tittade fram mellan skurarna.
Nu var det dags för huvudattraktionen, dvärgbeckasinspel. Vi åkte till Lövö en gammal småländsk gård som låg mycket vackert i typisk småbrukarhagmark.
Vi tände en brasa och grillade i väntan på mörkret. Strax efter kl 21 vandrade vi med Egert i spetsen ut på mossen till Blådöpet, en dryg km lång vandring på en smal spång, som delvis var täckt av vatten. Himlen rodnade, storspovar spelade, tranor trumpetade, sångsvanar likaså, enkelbeckasiner bräkte, orrar hördes kuttra, grönbenor, ljungpipare och svartsnäppa spelade. Kvällen var magisk! Väl ute vid Blådöpet lyssnade vi i nästan en timme efter dvärgbeckasinens galopperande läte, men icke. Trots att så många verkligen lyckades vara tysta. 22.30 gav vi upp och vandrade med tända ficklampor sakta tillbaka. Spången hade blivit hal och blänkte av is! Det blev en darrig vandring tillbaka och med hjärtat i halsgropen med tanke på mossdjupet, bara ett snedsteg bort. Vi lyckades tack och lov ta oss helskodda tillbaka. Vi bestämde att sova ut lite då tidiga morgonen skulle bli lite regnig.
Efter frukost möttes vi vid Svänö, ännu en vacker gård i gammal småbrukar miljö. Solen stack fram och det var plötsligt mycket vackert och angenämt.
Vi gick ut till ett torn vid Kävsjön. På vägen tittade vi på ett par spillkråkor vid bo. Stannade en dryg timma i tornet med havsörn, älg, fiskgjuse, grönbenor, rödbenor och två vackra svartsnäppor.


Foto: Ewa Abered

Vi fick sedan brått till lunchen på muséet Vandalorum i Värnamo. Där åt vi en god lunch och tittade på utställningarna. Tanken var sedan att lyssna på sångare mm i Apladalen, men där var rätt fågelfattigt. En turkduva spelade och en svarthätta flöjtade lite.
Resan avslutades vid Skillingaryd Dämme, en fin lokal intill E4:an, som Ulf kände till. Man kunde åka ”slalom” mellan några dammar och skåda och fota från bilen. Vi såg bl a rörhöna fint. Ett gäng ladusvalor kom och körde runt. Tyvärr tittade vi inte så noga. En rostgumpsvala rapporterades strax efteråt!!
Alla tackade varandra för en trevlig och givande resa trots dvärgbeckasinens frånvaro! Dock med 80 arter i bagaget och nya vänner!

Antecknat av Gunilla WetterlingFoto: Maria Rasch

Foto: Gun-Britt Elvarsson
Artlista Store Mosse resan 27-28 april 2018.

Häger, sångsvan, grågås, storskarv, kricka, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, havsörn, fiskgjuse, ormvråk, pilgrimsfalk, orre, tjäder, rörhöna, sothöna, trana, ljungpipare, morkulla, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, svartsnäppa, rödbena, grönbena, skogssnäppa, drillsnäppa, gråtrut, skrattmås, fiskmås, fisktärna, spillkråka, större hackspett, tamduva, ringduva, turkduva, trädlärka, sånglärka, ladusvala, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, dubbeltrast, rödvingetrast, koltrast, taltrast, björktrast, svarthätta, lövsångare, kungsfågel, mindre korsnäbb, entita, talltita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, domherre, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, stenknäck, gulsparv och sävsparv.