Kontakta oss


Styrelsen:
Styrelsen i Linköpings fågelklubb består av:

Uppdrag Namn E-post telefon
Ordförande Olof Hjelm

olof.hjelm@gmail.com

070-670 64 18
Vice ordförande Ingemar Ander

ingemar.ander43@gmail.com

076-776 26 68
Sekreterare Erik Jonsson

erik_jonsson_747@hotmail.com

070-311 64 68
Kassör Magnus Danestig magnus.danestig@telia.com 076-144 14 82
Ledamöter

Margareta Pilemalm

Gunilla Wetterling

Ralf Holmér

margareta.pilemalm@outlook.com

gunilla.wetterling@gmail.com

holmer.ralf@telia.com

073-810 59 21

070-788 12 26

070-516 10 55
Webredaktör:

Webredaktör E-post
Anders Karlsson anders.f.karlsson@gmail.com